Nieuwsoverzicht

Oók als het gaat om kettingwerk: veiligheid begint bij aanschaf

Hijs- en takelwerkzaamheden zijn in menige productieomgeving dagelijkse kost. Eigenlijk staat niemand nog stil de verplaatsing van vaak zeer zware materialen. Gelukkig komt het niet vaak voor, maar áls er onverhoopt eens iets misgaat…!

Laat ook valbeveiliging regelmatig inspecteren!

Lang niet overal vanzelfsprekend, maar wel in veel omgevingen waar hijs- en takelwerk verricht wordt, werken mensen op (grote) hoogte. De juiste keuze vóór en een goede omgang mét valbeveiligingsmaterialen is dan van belang.

Al 25 jaar paraat

Dit jaar vieren we een bescheiden feestje. EKH bestaat namelijk 25 jaar.

Revisie van uw kranen en takels

In de afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd wanneer uw kranen / takels voor revisie in aanmerking komen. Door de veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-Machinerichtlijn is het elimineren van bijzondere gevaren een wettelijke vereiste. Door bijvoorbeeld materiaalmoeheid en veroudering kunnen gevaren ontstaan.

Een woud aan regels en keurmerken?

De overheid heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer teruggetrokken uit de regelgeving inzake het inspecteren en keuren van arbeidsmiddelen zoals hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Dit is volgens de “geldende mode ‘overgelaten aan de markt’”.

Vergaderdata en Keurmeestersdagen 2018

In de Agenda zijn de vergaderdata en de data voor Keurmeestersdagen opgenomen

Keurmeesterdagen voor keurmeesters Hijskranen (BDH) en keurmeesters Hijs- en hefgereedschappen (ODH)

Ook in 2018 worden er weer Keurmeestersdagen georganiseerd.

Wanneer volledige revisie van uw kranen / takels?

Alle machines hebben een bepaalde levensduur. Door de veiligheids- en gezondheidseisen van de EG/Machinerichtlijn is het elimineren van bijzondere gevaren een wettelijk vereiste. Gevaren kunnen ontstaan door bijvoorbeeld materiaalmoeheid en veroudering. Fabrikanten van takels zijn daarom verplicht om de theoretische gebruiksduur in hun handleiding te vermelden. Takels moeten na het verlopyyen van deze gebruiksduur (de SWP – Safe Working Period) volledig gereviseerd worden.

Gebruik van kraanboeken

EKH beveelt het gebruik van kraanboeken van harte aan! Omtrent kraanboeken bestaat al jaren een discussie. Moeten ze nu wel of niet aanwezig zijn en welk nut hebben ze?

Veilig werken met de nieuwste generatie vatenklem

Recent is op de markt een veilige, gebruiksvriendelijke vatenklem gebracht. De vatenklem is een innovatieve vinding voor het snel en veilig aanslaan van 220 litervaten met een randdiameter tussen 570 mm en 610 mm.

Volgende keuringsdatum?

Regelmatig zijn er is er wat te doen over het vermelden van de volgende keuringsdatum op hijs- en hefmiddelen. VCA vereist dat op alle arbeidsmiddelen, die om welke reden dan ook periodiek moeten worden gekeurd, deze datum wordt vermeld. Als reden voor deze verplichting wordt opgegeven dat de gebruiker van het arbeidsmiddel door deze aanduiding op eenvoudige wijze kan vaststellen of hij het arbeidsmiddel nog mag gebruiken.

Deskundigheid EKH-keurmeester is geborgd

Met goed onderhoud van een hijs- of hefinstallatie kan veel ellende worden voorkomen. De kans op een ongeluk met een hijswerktuig wordt in elk geval geminimaliseerd bij goed onderhoud en de controle hiervan.

Revisie van hijswerktuigen

Geen enkele machine, dus ook een kraan en/of takel, heeft een oneindige levensduur. Door de veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-Machinerichtlijn is daarom het elimineren van bijzondere gevaren een wettelijk vereiste. Er treedt door het gebruik veroudering op en er kan immers ook bijvoorbeeld metaalmoeheid ontstaan. Fabrikanten van takels zijn daarom verplicht om de theoretische gebruiksduur (SWP = Safe Working Period) in hun handleiding te vermelden. Takels moeten na het verlopen van deze gebruiksduur volledig gereviseerd worden.

Tips & Tricks: hijskettingen

Is een jaarlijkse controle van hijskettingen nodig? In principe wel! Maar ook tussentijds kan er natuurlijk wel eens iets gebeuren. Met een extra controle kunt u zich veel ellende besparen.

Met een EKH-gecertificeerde keurmeester zit u altijd goed

Een ongeluk met een hijs- of hefinstallatie, u moet er niet aan denken dat het in uw bedrijf gebeurt. Voorkomen is vanzelfsprekend vele malen beter dan genezen. Met goed onderhoud heeft u dat voor een belangrijk deel zelf in de hand. Maar gaat het onverhoopt toch eens mis, dan wilt u natuurlijk met een gerust hart een beroep op uw verzekering kunnen doen. Weten hoe u ook dat laatste optimaal regelt?

EKH: een goede keuze

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hijs- en hefapparatuur ligt bij het bedrijfsleven zelf. De Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) komt pas bij u langs als er signalen zijn dat er iets niet in orde is. Wet- en regelgeving zijn echter versnipperd. Goed om te weten dat alle partijen als het om keuring gaat de EKH-normen en werkvoorschriften erkennen.

Tips & Tricks: hijsbanden

Is een jaarlijkse controle van hijsbanden voldoende? In principe wel! Maar ook tussentijds kan er natuurlijk wel eens iets gebeuren. Met een extra controle kunt u zich veel ellende besparen.

Voor iedereen die met hijsen of heffen te maken heeft

Als hét instituut voor veiligheid bij hijsen en heffen, loopt de EKH altijd voorop in kennis, opleiding en onderzoek. EKH vertaalt veranderingen in wetgeving en normering, maar ook ontwikkelingen in techniek naar de keuringspraktijk. Dat doen we via onze werkvoorschriften die volledig door de overheid worden erkend. In eigen trainingscentra leiden we keurmeesters op en certificeren we hen.

EKH: hét instituut voor veiligheid bij hijsen en heffen

Met diverse onderdelen van de maatschappij bemoeit de overheid zich nog slechts minimaal. Ze houdt minder toezicht op naleving van regels en wetten, maar toetst vooral achteraf. Ook richtlijnen stelt ze niet meer op. Daarvoor hebben de diverse branches en sectoren zélf hun deskundigen. Zo geldt de EKH als hét instituut voor veiligheid bij alles wat met hijsen en heffen te maken heeft.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Keurmeestersdagen kennen een maximaal aantal deelnemers

EKH in Metaal & Techniek