Een woud aan regels en keurmerken?

Geplaatst op: 18-12-2017
De overheid heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer teruggetrokken uit de regelgeving inzake het inspecteren en keuren van arbeidsmiddelen zoals hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Dit is volgens de “geldende mode ‘overgelaten aan de markt’”.

In de wet wordt nu nog slechts kort gesteld  dat er minimaal 1x per jaar geïnspecteerd dient te worden door een competent persoon. Het resultaat dient te worden vastgelegd. Zo nodig moet er worden beproefd. Er wordt niets gezegd over: op welke wijze, wanneer afgekeurd, wie is er competent, wanneer wel beproeven. Een van de gevolgen hiervan is dat er een wildgroei dreigt te ontstaan van keuringssystemen waarvan volkomen onduidelijk is op welke wijze er gekeurd wordt en wat de competentie en het opleidingsniveau is van de keurmeester. Kortom grote onduidelijkheid hoe u als werkgever op een adequate wijze wel aan uw zorgplicht kunt voldoen.

 
Marktpartijen ontwikkelen een keuringssysteem
25 jaar geleden is EKH samen met andere marktpartijen (gebruikers van hijsmiddelen, vakbonden, overheid, brancheverenigingen enz.) begonnen aan de opzet van een doeltreffend systeem dat antwoord geeft op alle onduidelijkheden en onzekerheden.
De basis voor het EKH-systeem bestaat uit 2 delen:

> EKH-werkvoorschriften
Hier wordt precies vastgelegd op welke wijze, wanneer, welk hijsmiddel moet worden geïnspecteerd/gekeurd. Afkeur geschiedt op basis van eenduidige, objectieve criteria, afkomstig van fabrikantenvoorschriften, ISO-/DIN-normen enz.
 
> EKH opleidingen
• Keurmeester hijs- en hefgereedschappen
• Keurmeester hijskranen 
 
Deze opleidingen worden verzorgd door het gerenommeerde opleidingscentrum VTC en duren ca 10 dagen. Hiermee worden de servicemonteurs voorbereid op het examen Keurmeester hijs- en hefgereedschappen en/of Keurmeester hijskranen. Er is trouwens geen enkele andere opleiding in Nederland die hiermee te vergelijken is (zwaarte examen, onafhankelijke toetsing, gedegen opleiding, persoonsgebonden certificaat). Het examen wordt onder toezicht van DNV-GL door een onafhankelijk exameninstituut afgenomen en leidt bij slagen tot een persoonsgebonden certificaat.
 
Door het volgen van het EKH-systeem heeft u als werkgever de hoogst mogelijke zekerheid dat u aan uw zorgplicht voldoet. In alle andere gevallen zal de rechter (in geval van een ongeval) zich afvragen waarom de werkgever is afgeweken van het EKH-systeem dat de meeste waarborgen geeft voor veilig werken.
 

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
SZW heeft TCVT (Stichting Certificatie Verticaal Transport) aangewezen om een aantal zaken in de hijsbranche te regelen. In deze door de overheid opgerichte stichting zitten diverse marktpartijen (brancheverenigingen van gebruikers van hijsmiddelen, vakbonden, overheid) met als doel een industriestandaard neer te zetten op het gebied van inspecteren en keuren van, en veilig omgaan met, middelen voor verticaal transport.
 
TCVT heeft het EKH-systeem opgenomen in haar certificatiesysteem en andere keuringssystemen als ontoereikend beoordeeld.
 

EKH-Keurmeesters staan voor kwaliteit
Binnen EKH zijn wij van mening dat keuren, beproeven en repareren van hijsmiddelen en hijskranen uiterst verantwoordelijke werkzaamheden zijn. Dat geldt ook voor het  adviseren over veilig gebruik van de hijsmiddelen en hijskranen. Daarom steken we veel tijd in opleidingen en het afnemen van goede examens (theorie en praktijk).
 
Geen enkel ander systeem waarborgt deze activiteiten. Alleen EKH heeft een onafhankelijk kwaliteitsborgingsysteem. EKH-bedrijven worden gecontroleerd op naleving van hetgeen waaraan zij zich hebben geconformeerd. EKH-bedrijven en EKH-keurmeesters ondergaan periodiek een audit door een onafhankelijke auditor.
EKH beschikt over een klachten- en geschillencommissie om zeker te stellen dat u als klant krijgt waar u voor heeft betaald: vakkundige keuring, inspectie of dienstverlening.


Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN