Nu ook inspectie en certificering valbeveiligingsapparatuur

Geplaatst op: 29-11-2018
Onlangs breidde EKH het hoofdstuk over valbeveiliging in haar keurings- en certificeringssysteem verder uit. Niet zo vreemd. Er zijn immers nogal wat overeenkomsten met hijsen en heffen, onze core-business. Sterker: de persoonlijke veiligheid is hierbij veelal nóg directer in het geding. Een last die onverhoopt valt, levert – als het meezit – immers alleen materiële schade op. Maar als het een mens overkomt…

Valbeveiligingsmiddelen vallen onder de definitie van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): ‘Iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.’ Dat zijn dus onder meer harnassen en andere gordels, karabijnhaken, verbindingsmiddelen, val en positioneringslijnen, lijnen met meelopers en lijnopkorters, valblokken, ankerpunten etc.
 

Aantoonbaar deskundig

Over inspectie van valbeveiligingsmiddelen zegt NEN-EN 365: ‘Een systeem of een onderdeel dient minimaal een maal per twaalf maanden door een deskundige, door de fabrikant geautoriseerde persoon, geïnspecteerd, en indien door de fabrikant voorgeschreven dient er onderhoud gepleegd te worden.’ Voor eenvoudige PBM’s als harnassen, lijnen en karabiners geldt daarbij dat ze door een aantoonbaar bekwaam persoon mogen worden geïnspecteerd. Dit betreft ook miniblokjes, eenvoudige valstopblokken die niet open kunnen voor inspectie. Specialistische producten, zoals valstopblokken en redding- en takelsets die bij inspectie verplicht geopend moeten worden, vereisen een autorisatie van de betreffende fabrikant.

Het verkrijgen van autorisatie voor álle merken PBM’s is in de praktijk niet haalbaar. EKH stelt daarom dat iemand zich deskundig mag noemen als hij minimaal een producttraining bij tenminste één fabrikant of een specialistische leverancier heeft gevolgd. Daarnaast moet aantoonbaar zijn dat deze kennis onderhouden wordt, bijvoorbeeld door regelmatige opfristrainingen.

 

Voldoen aan de wet? EKH ingezet!
Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN