Revisie van uw kranen en takels

Geplaatst op: 18-12-2017
In de afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd wanneer uw kranen / takels voor revisie in aanmerking komen. Door de veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-Machinerichtlijn is het elimineren van bijzondere gevaren een wettelijke vereiste. Door bijvoorbeeld materiaalmoeheid en veroudering kunnen gevaren ontstaan.

Fabrikanten van takels zijn daarom verplicht om de theoretische veilige gebruiksduur in hun handleiding te vermelden. Takels moeten na het verlopen van deze veilige gebruiksduur (de SWP – Safe Working Period) volledig gereviseerd worden. 


Bepaling van de veilige gebruiksduur (SWP)
Theoretisch is bepaald dat een takel na 10 jaar gereviseerd dient te worden. Wordt het gebruik van het takel (aantal lasthandelingen) niet  geregistreerd en/of wordt er geen restlevensduurberekening uitgevoerd, dan dient het takel na 10 jaar gereviseerd te worden.
 
De revisie kan uitgesteld worden indien het gebruik adequaat is geregistreerd en/of er een restlevensduurberekening is uitgevoerd volgens de formule die door de FEM is vastgelegd.
De formule is opgebouwd uit een aantal factoren zoals hijssnelheid, hijshoogte, gebruiksfrequentie en lastspectrum. Sommige gegevens zijn eenvoudig te achterhalen maar voor andere gegevens is uw input als gebruiker van de kraan / takel nodig.
 
Op onze website www.ekh.nl vindt u onder WET EN REGELGEVING meer informatie over Bedrijfsaansprakelijkheid. Onder het hoofdstuk ‘Werkgever moet maatregelen nemen’ staat tevens een handige SWP-tool om de restlevensduur van uw takels te berekenen.
 

In de praktijk
Afgelopen maanden hebben de EKH-keurmeesters u geïnformeerd over de restlevensduur en eventuele revisie.
Bij kranen ouder dan 9 jaar meldt de EKH-Keurmeester dat er een restlevensduurberekening uitgevoerd dient te worden. In 2018 dienen deze restlevensduurberekeningen gemaakt te worden.
Aan de hand van de restlevensduurberekening kan de EKH-Keurmeester bepalen of een Volledige Revisie (General Overhaul) daadwerkelijk nodig is.
 
De verantwoordelijkheid voor het vastleggen en documenteren van genoemde gegevens ligt volgens de FEM-norm bij u als eigenaar. De EKH-keuringsbedrijven kunnen u hierin ondersteunen met advies en begeleiding.
 
 


Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN