Nieuwsoverzicht

Samenwerking EKH en LEEA maakt hijsen nog veiliger

EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- & Hefmiddelen) en LEEA (Lifting Equipment Engineers Association) gaan nauwer samenwerken. Veilig hijsen is daarbij het centrale uitgangspunt. Beide organisaties hebben als doel om de veiligheids- en kwaliteitsstandaarden binnen de hijs- en hefindustrie naar het hoogst mogelijke niveau te brengen. Door het uitwisselen van ervaringen, werkvoorschriften en expertise, kunnen de leden van EKH en LEEA nog beter ondersteund worden. En dit biedt de gebruikers (werkgevers én werknemers) van hijs- en hefmiddelen meer zekerheid dat ze met veilige middelen werken.

‘Aantoonbaar deskundig’: de EKH-Keurmeester

Hijs- en hefmiddelen moeten minimaal eens per jaar geïnspecteerd worden door iemand die aantoonbaar deskundig is. Dat zegt de Nederlandse wet. Maar wat is ‘aantoonbaar deskundig’?

Gebruikers van werkbakken en -platforms… hoe zit het nu?

Het Arbobesluit (artikel 7.23d) is aangepast. Sinds 1 juli 2020 is het alleen nog bij zeer hoge uitzondering toegestaan om personen te laten werken vanuit een werkbak of vanaf een werkplatform dat gehesen wordt door een kraan. Het gebruik van een werkbak geheven door een vorkheftruck is sowieso geheel verboden.

Kwaliteit opnieuw verankerd

Juist ook in tijden die veel vragen van uw creativiteit en aanpassingsvermogen, wilt u zorgeloos kunnen werken. Zo wilt u ook verzekerd zijn van veilig en betrouwbaar hijs- en hefmateriaal…!

Antwoord op uw vragen

Wet- en regelgeving waarmee u te maken heeft, is vaak ingewikkeld. Oók als het gaat om de normen en richtlijnen voor het leveren en keuren van hijs- en hefmiddelen. EKH is op dat vlak hét kennisinstituut.

Opleidingen ‘nieuwe stijl’

Corona heeft tot beperkingen geleid, maar we gaan creatief om met de mogelijkheden die er nog zijn. Want we nemen de vakkennis van onze keurmeesters serieus.

Keurmeesterdagen voorlopig digitaal

Ook in 2020 moeten EKH-keurmeesters bijscholingsdagen bijwonen om hun certificaat te behouden. Ze krijgen er informatie over actuele ontwikkelingen en houden zo hun kennis op peil.

Het nieuwe normaal

Na de ingrijpende ‘intelligente lockdown’ van de overheid beginnen we langzaam een beetje aan ‘het nieuwe normaal’ te wennen. Zo ook bij de EKH-bedrijven die hun keurings- en inspectiewerkzaamheden natuurlijk zowel veilig als adequaat uitvoeren.

Gebruikers van werkbakken en -platforms, let op!

Door aanpassingen in het Arbobesluit (artikel 7.23d) is het vanaf 1 juli 2020 alleen nog bij zeer hoge uitzondering mogelijk om personen werkzaamheden te laten verrichten vanuit een werkbak of werkplatform dat gehesen wordt door een kraan. Het gebruik van een werkbak geheven door een vorkheftruck is vanaf die datum geheel verboden!

Alle fysieke bijeenkomsten EKH tot 1/9/2020 geannuleerd

Vanwege het Corona-virus heeft EKH besloten dat alle fysieke bijeenkomsten met leden tot 1 september 2020 worden geannuleerd.

EKH en coronavirus COVID-19

De afgelopen weken heeft het "Corona-virus" een forse opmars gemaakt. De impact is enorm en de samenleving is daardoor al flink ontwricht.

EKH geeft antwoord op veelgestelde vragen

Wet- en regelgeving zijn vaak ingewikkeld. Oók als het gaat om de normen en richtlijnen die van toepassing zijn op het leveren en keuren van hijs- en hefmiddelen.

Alleen EKH-keurmeester ‘aantoonbaar deskundig’

Hijs- en hefmiddelen moeten minimaal eens per jaar geïnspecteerd worden door iemand die aantoonbaar deskundig is. Dat zegt de Nederlandse wet. Maar wat is ‘aantoonbaar deskundig’?

EKH traint de trainers

Dat EKH-erkende keuringsbedrijven alles in het werk stellen om hijs- en hefapparatuur goed en veilig te laten functioneren, is bekend. Zij weten precies aan welke normen en richtlijnen kranen, takels en hijs- en hefgereedschappen moeten voldoen. Dé garantie dat u voor wat betreft de veiligheid van uw medewerkers aan alle wettelijke eisen voldoet.

Gevraagd én ongevraagd kennis delen

Ging EKH ooit van start als vereniging van keuringsbedrijven, inmiddels geldt ze steeds meer en vaker als hét kennisinstituut voor alles wat met hijsen en heffen te maken heeft. Onze leden, maar ook hun klanten, kunnen bij ons terecht met al hun vagen over ons bijzondere vakgebied.

Tips & tricks: hoe het niet moet

In de vorige editie van Aanhaken schreven we al over hijsbanden en rondstroppen (round slings). We waarschuwden voor invloeden van buitenaf die een negatieve uitwerking op de sterkte ervan hebben.

Steeds meer EKH-erkende keuringsbedrijven

EKH schreef de afgelopen maanden enkele nieuwe leden in. Dát is goed nieuws! Steeds meer keuringsbedrijven in onze sector blijken hun werk serieus te nemen. Ook zij erkennen de inhoudelijke kwaliteit van de werkvoorschriften die EKH hanteert voor het keuren van hijs- en hefmiddelen. Belangrijkste doel: de veiligheid van u en uw medewerkers naar een zo hoog mogelijk niveau brengen.

Voorkom onveilig gebruik one-way hijsgereedschap

Hijsbanden en rondstroppen (round slings) voor éénmalig gebruik (ook wel ‘one-way hijsgereedschap' genoemd), in diverse sectoren kom je ze tegen. Veelal worden ze ingezet voor meer gemak bij het laden en lossen van gebundelde materialen als hout, buizen, profielen etc. Best handig natuurlijk… Maar pas op!

HZC in Waarborgcommissie EKH

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de belangen van machinegebonden personeel en ZZP'ers in de Grond-, Water- en Wegenbouw, Loonwerk, Bouw, Rail Infra, Verticaal- en Horizontaal Transport en Funderingen.

Tips & Tricks

Over kunststof hijsbanden en rondstroppen is veel te zeggen. Bijvoorbeeld dat regelmatige inspectie echt belangrijk is. Er zijn namelijk diverse invloeden die een negatieve uitwerking op de sterkte ervan hebben. Blootstelling aan zonlicht bijvoorbeeld. Maar ook: sterke zuren en logen die erop terecht komen. Of: stoffen als zand en cement die een zeer slijtageverhogend effect hebben.

De SWP, hoe ga je daar nou precies mee om?

De levensduur van kranen en takels is natuurlijk mede afhankelijk van de manier waaróp en de frequentie waarín ze gebruikt worden. Maar ook van de mate van onderhoud en belasting. Toch heeft een kraan of takel altijd een vooraf bepaalde Safe Working Period (kortweg SWP). Die legt de fabrikant verplicht vast in de handleiding. Wat houdt zo’n SWP nou precies in en hoe ga je er als eigenaar mee om?

Erkende keurbedrijven verenigen: een serieuze taak

Als vereniging van erkende keurbedrijven in hijs- en hefmiddelen neemt EKH haar taak zeer serieus. Dat is logisch, want we hebben een naam hoog te houden. Maar – en dat is vele malen belangrijker – de veiligheid van u en uw mensen is in het geding. Wie hijst en heft, loopt risico’s. Dat is nu eenmaal zo. Maar die risico’s kunnen we samen met onze leden en in uw belang wél tot een absoluut minimum beperken.

Met veiligheid moet je niet spotten

Hijs- en hefmiddelen moeten minimaal eens per jaar geïnspecteerd worden door iemand die aantoonbaar deskundig is. Dat zegt de Nederlandse wet. Maar wat is ‘aantoonbaar deskundig’? Wat moet zo’n keurmeester weten, kunnen en doen? Een persoonsgebonden EKH-certificaat biedt zekerheid aan leden én hun klanten. Basis: een doordacht systeem van opleiding én onafhankelijke toetsing.

Nu ook inspectie en certificering valbeveiligingsapparatuur

Onlangs breidde EKH het hoofdstuk over valbeveiliging in haar keurings- en certificeringssysteem verder uit. Niet zo vreemd. Er zijn immers nogal wat overeenkomsten met hijsen en heffen, onze core-business. Sterker: de persoonlijke veiligheid is hierbij veelal nóg directer in het geding. Een last die onverhoopt valt, levert – als het meezit – immers alleen materiële schade op. Maar als het een mens overkomt…

EKH 25 jaar

Begin jaren negentig liet de overheid de invulling van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid in hijs- en heftechniek over aan ‘de markt’. EKH nam daar vanaf het eerste moment een voortrekkersrol in. Met vereende krachten werden voor talloze hijs- en hefmiddelen werkvoorschriften opgesteld en opleidingen opgezet.

Ook na 25 jaar: EKH blijft actief voor kwaliteit en veiligheid

Wanneer een vereniging als EKH 25 jaar bestaat, dan is het toch wel klaar en valt er niet veel meer te verbeteren? Nee, zeggen wij. EKH blijft het kwaliteits- en veiligheidsniveau verder ontwikkelen en verhogen. Iedere onveilige situatie is er één te veel!

Laat ook valbeveiliging regelmatig inspecteren!

Lang niet overal vanzelfsprekend, maar wel in veel omgevingen waar hijs- en takelwerk verricht wordt, werken mensen op (grote) hoogte. De juiste keuze vóór en een goede omgang mét valbeveiligingsmaterialen is dan van belang.

Al 25 jaar paraat

Dit jaar vieren we een bescheiden feestje. EKH bestaat namelijk 25 jaar.

Oók als het gaat om kettingwerk: veiligheid begint bij aanschaf

Hijs- en takelwerkzaamheden zijn in menige productieomgeving dagelijkse kost. Eigenlijk staat niemand nog stil de verplaatsing van vaak zeer zware materialen. Gelukkig komt het niet vaak voor, maar áls er onverhoopt eens iets misgaat…!

Revisie van uw kranen en takels


Fabrikanten van takels zijn daarom verplicht om de theoretische veilige gebruiksduur in hun handleiding te vermelden. Takels moeten na het verlopen van deze veilige gebruiksduur (de SWP – Safe Working Period) volledig gereviseerd worden. 


Bepaling van de veilige gebruiksduur (SWP)
Theoretisch is bepaald dat een takel na 10 jaar gereviseerd dient te worden. Wordt het gebruik van het takel (aantal lasthandelingen) niet  geregistreerd en/of wordt er geen restlevensduurberekening uitgevoerd, dan dient het takel na 10 jaar gereviseerd te worden.
 
De revisie kan uitgesteld worden indien het gebruik adequaat is geregistreerd en/of er een restlevensduurberekening is uitgevoerd volgens de formule die door de FEM is vastgelegd.
De formule is opgebouwd uit een aantal factoren zoals hijssnelheid, hijshoogte, gebruiksfrequentie en lastspectrum. Sommige gegevens zijn eenvoudig te achterhalen maar voor andere gegevens is uw input als gebruiker van de kraan / takel nodig.
 
Op onze website www.ekh.nl vindt u onder WET EN REGELGEVING meer informatie over Bedrijfsaansprakelijkheid. Onder het hoofdstuk ‘Werkgever moet maatregelen nemen’ staat tevens een handige SWP-tool om de restlevensduur van uw takels te berekenen.
 

In de praktijk
Afgelopen maanden hebben de EKH-keurmeesters u geïnformeerd over de restlevensduur en eventuele revisie.
Bij kranen ouder dan 9 jaar meldt de EKH-Keurmeester dat er een restlevensduurberekening uitgevoerd dient te worden. In 2018 dienen deze restlevensduurberekeningen gemaakt te worden.
Aan de hand van de restlevensduurberekening kan de EKH-Keurmeester bepalen of een Volledige Revisie (General Overhaul) daadwerkelijk nodig is.
 
De verantwoordelijkheid voor het vastleggen en documenteren van genoemde gegevens ligt volgens de FEM-norm bij u als eigenaar. De EKH-keuringsbedrijven kunnen u hierin ondersteunen met advies en begeleiding.
 
 

Een woud aan regels en keurmerken?


In de wet wordt nu nog slechts kort gesteld  dat er minimaal 1x per jaar geïnspecteerd dient te worden door een competent persoon. Het resultaat dient te worden vastgelegd. Zo nodig moet er worden beproefd. Er wordt niets gezegd over: op welke wijze, wanneer afgekeurd, wie is er competent, wanneer wel beproeven. Een van de gevolgen hiervan is dat er een wildgroei dreigt te ontstaan van keuringssystemen waarvan volkomen onduidelijk is op welke wijze er gekeurd wordt en wat de competentie en het opleidingsniveau is van de keurmeester. Kortom grote onduidelijkheid hoe u als werkgever op een adequate wijze wel aan uw zorgplicht kunt voldoen.

 
Marktpartijen ontwikkelen een keuringssysteem
25 jaar geleden is EKH samen met andere marktpartijen (gebruikers van hijsmiddelen, vakbonden, overheid, brancheverenigingen enz.) begonnen aan de opzet van een doeltreffend systeem dat antwoord geeft op alle onduidelijkheden en onzekerheden.
De basis voor het EKH-systeem bestaat uit 2 delen:

> EKH-werkvoorschriften
Hier wordt precies vastgelegd op welke wijze, wanneer, welk hijsmiddel moet worden geïnspecteerd/gekeurd. Afkeur geschiedt op basis van eenduidige, objectieve criteria, afkomstig van fabrikantenvoorschriften, ISO-/DIN-normen enz.
 
> EKH opleidingen
• Keurmeester hijs- en hefgereedschappen
• Keurmeester hijskranen 
 
Deze opleidingen worden verzorgd door het gerenommeerde opleidingscentrum VTC en duren ca 10 dagen. Hiermee worden de servicemonteurs voorbereid op het examen Keurmeester hijs- en hefgereedschappen en/of Keurmeester hijskranen. Er is trouwens geen enkele andere opleiding in Nederland die hiermee te vergelijken is (zwaarte examen, onafhankelijke toetsing, gedegen opleiding, persoonsgebonden certificaat). Het examen wordt onder toezicht van DNV-GL door een onafhankelijk exameninstituut afgenomen en leidt bij slagen tot een persoonsgebonden certificaat.
 
Door het volgen van het EKH-systeem heeft u als werkgever de hoogst mogelijke zekerheid dat u aan uw zorgplicht voldoet. In alle andere gevallen zal de rechter (in geval van een ongeval) zich afvragen waarom de werkgever is afgeweken van het EKH-systeem dat de meeste waarborgen geeft voor veilig werken.
 

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
SZW heeft TCVT (Stichting Certificatie Verticaal Transport) aangewezen om een aantal zaken in de hijsbranche te regelen. In deze door de overheid opgerichte stichting zitten diverse marktpartijen (brancheverenigingen van gebruikers van hijsmiddelen, vakbonden, overheid) met als doel een industriestandaard neer te zetten op het gebied van inspecteren en keuren van, en veilig omgaan met, middelen voor verticaal transport.
 
TCVT heeft het EKH-systeem opgenomen in haar certificatiesysteem en andere keuringssystemen als ontoereikend beoordeeld.
 

EKH-Keurmeesters staan voor kwaliteit
Binnen EKH zijn wij van mening dat keuren, beproeven en repareren van hijsmiddelen en hijskranen uiterst verantwoordelijke werkzaamheden zijn. Dat geldt ook voor het  adviseren over veilig gebruik van de hijsmiddelen en hijskranen. Daarom steken we veel tijd in opleidingen en het afnemen van goede examens (theorie en praktijk).
 
Geen enkel ander systeem waarborgt deze activiteiten. Alleen EKH heeft een onafhankelijk kwaliteitsborgingsysteem. EKH-bedrijven worden gecontroleerd op naleving van hetgeen waaraan zij zich hebben geconformeerd. EKH-bedrijven en EKH-keurmeesters ondergaan periodiek een audit door een onafhankelijke auditor.
EKH beschikt over een klachten- en geschillencommissie om zeker te stellen dat u als klant krijgt waar u voor heeft betaald: vakkundige keuring, inspectie of dienstverlening.

Vergaderdata en Keurmeestersdagen 2019

De data voor de Keurmeestersdagen in 2019 vindt u in de Agenda.
Het programma voor de Keurmeesters Onder de Haak (Hijs- en Hefgereedschappen) is hetzelfde als in 2018.
Voor de Keurmeesters Boven de Haak (Hijskranen) is voor 2019-2020 een nieuw programma vastgesteld.

De aanvangstijd voor de Keurmeestersdagen is 09.30 uur.

Keurmeesterdagen voor keurmeesters Hijskranen (BDH) en keurmeesters Hijs- en hefgereedschappen (ODH)

Om het DNV-certificaat Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen te kunnen verlengen, dient een keurmeester tenminste eenmaal per 2,5 jaar een Keurmeestersdag bij te wonen. 


De data voor 2018:
 • Onder de haak: vrijdag 9 maart en vrijdag 2 november 2018
 • Boven de haak: vrijdag 23 maart en vrijdag 16 november 2018.

Keurmeesters die werkzaam zijn bij een EKH-bedrijf krijgen de benodigde informatie via hun werkgever. Keurmeesters die NIET voor een EKH-bedrijf werken, kunnen zich eveneens aanmelden voor een Keurmeestersdag. 

Het aanmeldingsformulier met daarin het  programma en verdere details kunt u als "externe deelnemer" downloaden voor de Keurmeestersdag ODH of de Keurmeestersdag BDH. 

Reageren: hurk@metaalunie.nl

Wanneer volledige revisie van uw kranen / takels?
SWP van een takel 

De fabrikant heeft het takel voor een specifieke toepassing berekend en bij het ontwerp een bepaalde ontwerplevensduur meegegeven. De grondslag hiervoor is de FEM 9.755-norm "Maatregelen voor het bereiken van veilige bedrijfsperiodes van motorisch aangedreven standaard hijswerktuigen". Deze stelt dat door het gebruik van de kraan/takel de levensduur wordt verbruikt.
 
Alle fabrikanten (zoals ABUS, Demag, Stahl, Verlinde enz.) hebben dit omschreven in de onderhoudsvoorschriften van de verschillende takeltypes. Na het verstrijken van de SWP dient er een volledige revisie (General Overhaul: GO) plaats te vinden.
 


Bepaling verlopen van de Safe Working Period 

Op basis van een correcte FEM-indeling* zal een takel na 10 jaar gereviseerd moeten worden. Indien echter het gebruik van het takel (elke lasthandeling) adequaat geregistreerd is, dan kan de revisie worden uitgesteld. Voorwaarde is wel dat de theoretische levensduur nog niet verbruikt is.
 
Voor een exacte berekening van de SWP is door de FEM een formule opgesteld. Deze formule staat ook in de onderhoudsvoorschriften van de meeste fabrikanten omschreven. De formule is opgebouwd uit een aantal factoren zoals hijssnelheid, hijshoogte, gebruiksfrequentie en lastenspectrum. Sommige gegevens zijn eenvoudig te achterhalen maar voor andere gegevens is uw input als gebruiker van de kraan / takel nodig.

Een aantal takels/kranen is voorzien van een black-box die van 100 naar 0 telt. Dan is het een kwestie van uitlezen en de restlevensduur noteren (en bij 0 zal dus de General Overhaul uitgevoerd moeten worden). De meeste takels/kranen zijn echter niet voorzien van een black-box en dan zal de berekening dus handmatig gemaakt dienen te worden. Op onze website vindt u onder Wet en regelgeving/bedrijfsaansprakelijkheid onder het kopje 'Werkgever moet maatregelen nemen' een handige SWP-tool voor het berekenen van de restlevensduur van uw takels.
 


Wat betekent dit voor u?

We hebben het hier over een proces. De eerste stap is dat we u informeren. De EKH-Keurmeesters gaan u vanaf heden informeren over de restlevensduur en eventuele revisie. Bij kranen ouder dan 9 jaar maakt de EKH-Keurmeester een melding dat er een restlevensduurberekening uitgevoerd dient te worden.  Met ingang van 2018 controleren keurmeesters ook op de aanwezigheid van de restlevensduurberekening. Aan de hand van de restlevensduurberekeningen kan de EKH-Keurmeester bepalen of een volledige revisie (General Overhaul) daadwerkelijk nodig is.
LET OP: om problemen door mogelijk intensiever gebruik dan voorzien door de fabrikant te voorkomen, is het aan te raden om altijd jaarlijks deze berekening te maken!
 
De verantwoordelijkheid voor het vastleggen en documenteren van genoemde gegevens ligt volgens de norm bij u als eigenaar. De EKH-keuringsbedrijven kunnen u hierin ondersteunen door middel van advies en begeleiding.*De FEM-indeling wordt vooraf gebaseerd op de verwachte gemiddelde belasting in combinatie met de verwachte gemiddelde dagelijkse gebruiksduur.

Gebruik van kraanboekenWettelijk

Op hijskranen met een bedrijfslast vanaf 2 ton dient een kraanboek aanwezig te zijn (art. 6 f van het Warenwetbesluit Machines). Dit betekent in ieder geval dat er voor die categorie van hijswerktuigen duidelijkheid bestaat, maar hoe zit het met de lichtere kranen en hijswerktuigen?

 

Nuttig

In de kraanboeken moeten de resultaten van de jaarlijkse keuringen worden vermeld, zoals eveneens vermeld in art. 6 f van het Warenwetbesluit Machines. Tevens moeten wijzigingen in opstelling, onderhoud en vervangingen erin worden vermeld. Dit is nuttig, maar is dat dan voor de lichtere hijswerktuigen niet nuttig?

 

Waarom die begrenzing

Wat is de reden van de afbakening van de verplichting voor de zwaardere kranen geweest?
Dit is allerminst duidelijk, maar een reden kan zijn geweest dat is gedacht aan het veiligheidsrisico van zwaardere kranen en dat het economisch aspect hierbij niet is meegenomen.

 

Keuringen

EKH heeft zo’n 300 gecertificeerde keurmeesters die jaarlijkse keuringen van hijskranen en hijswerktuigen uitvoeren.
De EKH-keuring is in principe een veiligheidskeuring, vergelijkbaar met de APK-keuring van auto’s. Dit wil zeggen dat na de EKH-keuring een uitspraak wordt gedaan omtrent de veiligheidstoestand van de hijskraan of het hijswerktuig. Met een goedgekeurde kraan voldoet men aan de wet.

 

Advies

Van EKH-bedrijven mag echter meer worden verwacht. Zo is het heel belangrijk een goed advies te kunnen geven welk onderhoud en/of reparaties noodzakelijk zijn om een storingsvrij gebruik te kunnen garanderen. Ook hierin kan het EKH-bedrijf een rol van betekenis spelen.

 

Inzicht

Het zal duidelijk zijn dat hiervoor enig inzicht in de aard van het gebruik en onderhoud/vervangingen van de hijskraan noodzakelijk is. EKH-keurmeesters zijn weliswaar getraind om het gebruik te kunnen beoordelen, zonder historische gegevens over onderhoud en vervangingen blijft een advies moeilijk te geven. Voor een goed oordeel is een kraanboek met daarin alle historische gegevens van de hijskraan noodzakelijk, omdat deze hierin dienen te zijn vermeld!

 

Geen begrenzing

De grote meerderheid van de kranen in Nederland heeft bedrijfslasten tot 2 ton. Dit zijn kranen die in de industrie en magazijnen worden ingezet als productiemiddel. Stilstand ervan veroorzaakt vaak direct een verstoring van het productieproces. Het is dus noodzakelijk dat ook voor deze productiemiddelen de historische gegevens vast liggen in een kraanboek.

 

Kraanboek: papier of digitaal?

EKH beschikt over eigen kraanboeken, uitgegeven door de SDU, papieren versie dus.
Voor de meeste toepassingen is dit ideaal, mits voldaan wordt aan de wettelijke bepaling, dat het kraanboek “op” (hiermee wordt bedoeld in de directe nabijheid en direct opvraagbaar) de kraan aanwezig is.

Ook digitale kraanboeken zijn toegestaan, mits zij voldoen aan wat er in de wet met “op” wordt bedoeld. Voor digitale versies geldt dus dat zij door iedere belanghebbende (eigenaar, keurmeester, inspecteur IZW, etc.) moeten kunnen worden gelezen.
Uiteraard geldt voor beide versies dat zij bij de kraan blijven, bij verkoop of verplaatsing van de kraan.
 
EKH beveelt het gebruik van kraanboeken voor alle hijswerktuigen aan...
Niet alleen voor uw veiligheid!

 

Veilig werken met de nieuwste generatie vatenklem


De klem is zelfcentrerend en houdt de last onder alle omstandigheden vast, zowel op oneffen bodem als bij het hijsen van liggend naar staand, besmeurd met olie of vet. Dit wordt geactiveerd door de verende spanningsdruk van de gepatenteerde, chemisch bestendige polyurethaan band.
 
De klem is enorm sterk en kan op een veilige manier omgaan met onverwachte schokken veroorzaakt door botsen, stuiteren of schommelen. Verder is het eenvoudig om een vat uit het midden van een groep te tillen, zonder dat andere vaten verplaatst moeten worden. Hierdoor wordt moeite en kostbare tijd bespaard om vaten op een veilige en eenvoudige manier te verplaatsen. Ook is het handmatig transporteren van lege vaten eenvoudig door het draaibare hijsoog. 

Informeer naar de mogelijkheden bij EKH bedrijven 'onder de haak'. Zij helpen u graag verder.
 

Volgende keuringsdatum?


Volgens EKH schuilt er in deze verplichting een groot gevaar en EKH volgt deze verplichting dan ook niet! EKH is van mening dat door het aangeven van de eerstvolgende keuringsdatum op een hijs- of hefmiddel er een groot risico wordt genomen. Hijskranen en –werktuigen en hijsgereedschappen zijn potentieel gevaarlijke arbeidsmiddelen en de keuring ervan wordt daarom apart vermeld in respectievelijk het Warenwetbesluit Machines art. 6d en het Arbobesluit, art. 7.20. In beide wettelijke besluiten wordt bepaald dat de keuring ervan:

“ten minste eenmaal per jaar (12 maanden) moet worden uitgevoerd”.

Hierbij moet worden opgemerkt dat hijs- en hefmiddelen, juist gezien het potentiële gevaar, zonder twijfel  thuishoren in de categorie van arbeidsmiddelen die wettelijk worden aangeduid in het Arbobesluit, artikel  7.4a, 3e lid met:

“Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd”.

Omdat het juist bij hijs- en hefmiddelen zo is dat de veiligheid heel sterk door het (al of niet verkeerd) gebruik ervan wordt bepaald, is EKH van mening dat een aanduiding van de volgende keuringsdatum op hijs- en hefmiddelen slechts gevaar kan opleveren! Een mening die door de TCVT wordt gedeeld. De gebruiker van het hijs- en hefmiddel zal door deze aanduiding te snel kunnen aannemen, dat gebruik ervan verantwoord is, omdat de “gebruikstermijn” nog niet is overschreden. Daarbij zou hij onbedoeld de beoordeling van de toestand van het hijs- en hefmiddel dat hij gebruikt achterwege kunnen laten.

Op hijs- en hefmiddelen wordt daarom door EKH, conform internationaal gebruik, uitsluitend de laatste keuringsdatum vermeld. Hierdoor wordt de gebruiker ervan “gedwongen” om middels een controle vóór gebruik na te gaan of het hijs- of hefmiddel nog veilig te gebruiken is.

Hiermee wordt recht gedaan aan hetgeen de Arbowet art. 11 hierover als algemene verplichtingen de werknemer bepaalt:

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

Vele EKH-bedrijven verzorgen op het gebied van hijs- en hefmiddelen graag de hier bedoelde instructies voor hun klanten!

 

Deskundigheid EKH-keurmeester is geborgd


Minimaal jaarlijks moet de hijs- en hefinstallatie worden gekeurd en indien nodig beproefd. Dit is een wettelijk vereiste. De controle en beproeving moeten worden uitgevoerd door een deskundige.
 
EKH-gecertificeerde keurmeesters worden in alle voorkomende gevallen door verzekeraars en Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) als ‘deskundig’ beoordeeld. Aan deze keurmeesters worden hoge eisen gesteld. Voordat ze worden gecertificeerd, doorlopen ze een gedegen opleidingstraject.
 
EKH-keurmeesters krijgen een persoonscertificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door DNV-GL. Als onderdeel van de kwaliteitsborging moeten de keurmeesters regelmatig deelnemen aan terugkomdagen voor bijscholing, ondergaan ze steekproeven en moeten zij hun ervaring op peil houden door aantoonbaar regelmatig als EKH-keurmeester actief te zijn. Bovendien vindt er om de vijf jaar een praktijkexamen voor hercertificatie plaats.
 
Het EKH-certificaat is persoonsgebonden. Dat waarborgt dat de keurmeesters hun werk in alle situaties objectief kunnen en moeten doen. Ze geven altijd een eerlijk advies en zullen niet onnodig onderhoud of reparaties opdringen.

Revisie van hijswerktuigen

 

FEM (Fédération Européene de la Manutation)

FEM is de Europese federatie van kraan- en takelfabrikanten en heeft als doelstelling om gevaren bij hijswerkzaamheden te voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om niet waarneembare vermoeiing en veroudering. Deze twee aspecten zijn nog onderbelicht zo heeft de federatie vastgesteld. Bovendien is het kranenpark vaak sterk verouderd.
 
 

Wat is SWP (Safe working Period)

De kraan- en takelfabrikanten hebben het takel voor een specifieke toepassing berekend en bij het ontwerp een bepaalde ontwerplevensduur meegegeven. De grondslag hiervoor is de FEM 9.755 norm 'Maatregelen voor het bereiken van veilige bedrijfsperiodes van motorisch aangedreven standaard hijswerktuigen'. Door het gebruiken van het hijswerktuig wordt de levensduur van de kraan en het takel "verbruikt".
 
Alle fabrikanten van hijswerktuigen hebben dit omschreven in de onderhoudsvoorschriften van de verschillende takeltypes. Na het verstrijken van de SWP dient er een volledige revisie (General Overhaul: GO) plaats te vinden.

 

Hoe kan worden bepaald of de SWP verlopen is?

Op basis van een correcte FEM-indeling* zal een takel na 10 jaar gereviseerd moeten worden. Indien echter het gebruik van het takel (elke lasthandeling) adequaat geregistreerd is dan kan eventueel deze revisie worden uitgesteld. Voorwaarde is wel dat aan de hand van de registratie aangetoond kan worden dat de  levensduur nog niet is versteken.
 
Voor een exacte berekening van de SWP is door de FEM een formule opgesteld. Deze formule staat ook in de onderhoudsvoorschriften van de meeste fabrikanten omschreven. De formule is opgebouwd uit een aantal factoren zoals hijssnelheid, hijshoogte, gebruiksfrequentie en lastspectrum. Sommige gegevens zijn eenvoudig te achterhalen maar voor andere gegevens is de input van u als klant nodig.

Een aantal takels/kranen is voorzien van een black box die van 100 naar 0 telt. Dan is het een kwestie van uitlezen en de restlevensduur noteren (en bij 0 zal dus de volledige revisie (ook wel General Overhaul genoemd) uitgevoerd moeten worden). De meeste takels/kranen zijn echter niet voorzien van een black box en dan zal de berekening dus handmatig gemaakt dienen te worden.

 

Handige rekentool

Op onze website www.ekh.nl/wet-en-regelgeving/bedrijfsaansprakelijkheid vind u onder het kopje 'Werkgever moet maatregelen nemen’ de link van een handige tool om de SWP van uw takels te berekenen.

 

In de praktijk

De verantwoordelijkheid voor het vastleggen en documenteren van genoemde gegevens ligt volgens de norm bij u als eigenaar.
 
De keuringsbedrijven die bij EKH zijn aangesloten kunnen u hierbij ondersteunen en begeleiden. Zoals vaak met dit soort zaken, praten we hier over iets wat niet op een zeer korte termijn geregeld kan worden. Dit is een proces.
 
Het komende jaar gaan de EKH-keurmeesters u tijdens de keuring informeren over de restlevensduur en de eventueel noodzakelijke revisie.
 
De EKH-keurmeester zal bij kranen ouder dan 9 jaar op het keuringsrapport vermelden dat een restlevensduurberekening uitgevoerd dient te worden. In 2017 dienen deze berekeningen daadwerkelijk uitgevoerd te worden zodat de
EKH-keurmeester kan beoordelen of een General Overhaul (volledige revisie) daadwerkelijk nodig is.
 

*De FEM-indeling wordt vooral gebaseerd op de verwachte gemiddelde belasting in combinatie met de verwachte gemiddelde dagelijkse gebruiksduur.

 

Tips & Tricks: hijskettingen


Hijskettingen dienen volgens de EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG door de fabrikant tenminste van de volgende kenmerken te worden voorzien:
 • Werklast (WLL)
 • Fabrikantenmerk
 • Het registratienummer
 • CE-merk
 • Materiaal / kwaliteitsaanduidingaanduiding
 • Datum (maand + jaar) van laatste beproeving  

Deze informatie staat op de merkplaat (kettinglabel):Dit label is een belangrijke informatiegever. Zo staat er op wat er maximaal mee gehesen mag worden. Maar ook hoe de hijscapaciteit naar beneden gaat als er bijvoorbeeld bij een 2-sprong hijsketting een grote spreidhoek gehanteerd wordt.

 

Controleer uw kettingwerk

Controleer ook zelf uw kettingwerk regelmatig. In de praktijk blijkt dat er hijsongevallen zijn doordat er ondeugdelijk kettingwerk is gebruikt.
 
Ketting mag niet voor hijsdoeleinden worden gebruikt indien o.a.:
 • Deze niet voldoet aan de gestelde eisen (zie bij merkplaat)
 • Er een blijvende vervorming of slijtage is van minimaal 10% (op enige nominale afmeting)
 • Gebreken, vervormingen en/of beschadigingen worden geconstateerd
 • Corrosie 
In bovenstaande gevallen dient het kettingwerk direct buiten gebruik te worden gesteld en ter keuring worden aangeboden aan één van de EKH-leden. Neem uw verantwoordelijkheid en controleer voor elk gebruik of het kettingwerk nog in goede staat is en voldoet aan de gestelde eisen.

Met een EKH-gecertificeerde keurmeester zit u altijd goed


De Nederlandse wet zegt dat uw hijs- en hefinstallaties jaarlijks gekeurd en zonodig beproefd moeten worden door een deskundige keurmeester. Maar wat is nu precies ‘deskundig’? Daarover zijn de meningen verdeeld. Athans, binnen organisaties van bedrijven die de keuringen verrichten. Die zijn er in verschillende kwaliteiten. Maar ú doet er goed aan alleen met het beste genoegen te nemen. Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en verzekeraars vragen zich in geval van ongelukken namelijk vooral af of u écht wel alles heeft gedaan om de calamiteit te voorkomen…


De ervaring heeft geleerd dat uitsluitend EKH-gecertificeerde keurmeesters in alle voorkomende gevallen door verzekeraars en Arbeidsinspectie als ‘deskundig’ worden beoordeeld. En dat is niet zo vreemd. Even snel en binnen enkele dagen een certificaat halen, is er voor hen niet bij. Aan hen worden de allerhoogste eisen gesteld. Zo moeten ze in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn en minimaal vijftien keuringen per jaar bij diverse opdrachtgevers verzorgen om hun certificaat te mogen behouden.
Maar er is meer! Want voordat ze zover zijn, volgen ze bij het Verticaal Transport Centrum (VTC) een uitgebreide theorie- én praktijkopleiding (10 dagen voor ‘onder de haak’; 6 dagen voor ‘boven de haak’). Aansluitend doen ze een officieel examen. Voldoen ze aan de hoge eisen die daarbij gesteld worden, dan krijgen ze het certificaat dat wordt uitgegeven door DNV-GL. Dat is 5 jaar geldig, maar dan moet de betreffende keurmeester in die periode wel minimaal twee terugkomdagen bezoeken en éénmaal herexamen doen. Bovendien wordt het werk van de alle gecertificeerde keurmeesters steekproefsgewijs gecontroleerd.

 

Altijd objectief

Tot slot nog een belangrijke geruststelling, of liever een extra zekerheid voor u: het EKH-certificaat is persoonsgebonden. Dat maakt dat onze keurmeesters hun werk in alle situaties objectief kunnen en moeten doen. Zij geven dus altijd een eerlijk advies en dringen u nooit onnodig onderhoud of reparaties op. Een plezierige gedachte!
 

EKH: een goede keuze


De Nederlandse wet- en regelgeving meldt slechts globaal (en versnipperd) aan welke eisen hijs- en hefmiddelen met betrekking tot veiligheid moeten voldoen. EKH heeft vanaf het begin de wet- en regelgeving vertaald naar een keurings- en certificatieschema. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele jaren geleden besloten de door de EKH vastgestelde inspectie- en keuringsfrequentie van hijs- en hefmiddelen over te nemen.
 
Als toezichthouder is door de overheid de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) aangesteld. EKH maakt in deze stichting afspraken met afgevaardigden uit onder meer de petrochemie, de offshore-industrie, de bouwwereld en de overheid die hier ook in verenigd zijn.
 
Het geeft alles bij elkaar aan dat u een goede keuze heeft gemaakt als u reeds besloten heeft uw hijs- en hefmiddelen door één van onze leden te laten keuren en onderhouden. U krijgt niet alleen waar voor uw geld, maar u weet ook zeker dat u aan alle eisen voldoet. Dat praat een stuk gemakkelijker als u met de Arbeidsinspectie, met verzekeraars of met andere instanties in contact komt.

Tips & Tricks: hijsbanden


Hijsbanden dienen jaarlijks door een deskundige geïnspecteerd te worden. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom adviseren we u om zelf een controle uit te voeren, elke keer voordat u of uw medewerker(s) een hijsband gebruikt/gebruiken. Kijkt u dan vooral naar deze punten:
 
1. Is er een goed leesbaar label aanwezig en is de maximale draaglast af te lezen?
2. Zijn er beschadigingen?:
 • Insnijding van het weefsel (groter dan 10% van de breedte leidt tot afkeuring)
 • Beschadiging van het stiksel
 • Beschadiging van de lus
 • Kapotte beschermhoes
 • Aantasting door vet of chemicaliën
 • Zichtbare inbranding (bijvoorbeeld door lassen of snijbranden) 

Constateert u 1 of meer van bovenstaande beschadigingen, dan doet u er verstandig aan de hijsband buiten gebruik stellen of te vervangen. Reparatie van lastdragende delen van het bandmateriaal van hijsbanden is niet toegestaan.

Voor iedereen die met hijsen of heffen te maken heeft


Iedereen die op wat voor manier dan ook met hijsen en/of heffen te maken heeft, is bij de EKH aan het juiste adres voor kennisoverdracht en informatie rondom wetten, regels, normen, richtlijnen, werkvoorschriften bij keuringen e.d.
 
Maak kennis via de vernieuwde website en zie hoe de EKH ook ú verder helpt. 

EKH: hét instituut voor veiligheid bij hijsen en heffen


EKH-keurbedrijven zijn uw houvast. Als zíj hun werk hebben gedaan, heeft ú zekerheid. En gaat er onverhoopt toch iets mis, dan bewijst u zonder problemen dat het echt toeval was. U heeft er immers aantoonbaar alles aan gedaan wat in uw vermogen lag om de veiligheid in uw bedrijf te waarborgen!
 


Werkvoorschriften en opleiding

Bij de EKH zijn niet minder dan 60 erkende keurbedrijven aangesloten. Zij hanteren de normen en richtlijnen die de EKH opstelde. Deze zijn onverkort overgenomen door de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport van SZW. Als instituut stelt de EKH voor haar leden de werkvoorschriften op die bij keuring van zowel hijs- en hefgereedschappen als hijskranen moeten worden gevolgd. Keurmeesters worden door de EKH degelijk opgeleid en persoonlijk gecertificeerd. Toetsing en bijscholing van EKH-keurmeesters en keurbedrijven vindt met regelmaat plaats.
 


Maak uw keuze 

De EKH-keurmeesters staan ook voor u klaar. Alle EKH-keurbedrijven die hen in dienst hebben, vindt u op www.ekh.nl. Kijk of uw keurbedrijf daar bij hoort. Zo niet, kies dan voor zekerheid en maak uw keuze. Dan valt er pas écht een last van u af!
 
Op de EKH-website leest u ook alles over wetten, regels, normen, richtlijnen e.d. De moeite van een bezoek meer dan waard!

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Ben je werkzaam in het vakgebied van hijsen en heffen? Dan mag je onze nieuwsbrief natuurlijk niet missen. We zullen regelmatig met actuele zaken naar buiten brengen zodat u eenvoudig op de hoogte blijft van alle actuele ontwikkelingen in ons vakgebied. Handig toch! Schrijf je daarom direct in voor de nieuwsbrief. Zie de gele balk aan de rechterkant op onze website. Uw mailadres zal uitsluitend voor dit doel worden gebruikt en niet aan EKH-leden of derden ter beschikking gesteld worden.

Keurmeestersdagen kennen een maximaal aantal deelnemers

De Keurmeestersdagen worden goed bezocht. Bijna te goed, zodat al enkele keren het maximum aantal deelnemers aan een Keurmeestersdag werd bereikt. Nieuwe aanmeldingen waren daardoor niet meer mogelijk.

Om verrassingen te voorkomen, adviseren wij om uw keurmeesters tijdig aan te melden en het zeker niet te laten aankomen op de allerlaatste gelegenheid om deel te nemen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief op onze website. 

EKH in Metaal & Techniek

Het blad Metaal & Techniek, het vakblad voor het MKB in de metaal, bevat in september 2014 in de rubriek "Blik op Branches", een artikel over EKH. Het blad wordt toegezonden aan de ruim 13.000 leden van Koninklijke Metaalunie.