Deskundigheid EKH-keurmeester is geborgd

Geplaatst op: 16-12-2015
Met goed onderhoud van een hijs- of hefinstallatie kan veel ellende worden voorkomen. De kans op een ongeluk met een hijswerktuig wordt in elk geval geminimaliseerd bij goed onderhoud en de controle hiervan.

Minimaal jaarlijks moet de hijs- en hefinstallatie worden gekeurd en indien nodig beproefd. Dit is een wettelijk vereiste. De controle en beproeving moeten worden uitgevoerd door een deskundige.
 
EKH-gecertificeerde keurmeesters worden in alle voorkomende gevallen door verzekeraars en Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) als ‘deskundig’ beoordeeld. Aan deze keurmeesters worden hoge eisen gesteld. Voordat ze worden gecertificeerd, doorlopen ze een gedegen opleidingstraject.
 
EKH-keurmeesters krijgen een persoonscertificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door DNV-GL. Als onderdeel van de kwaliteitsborging moeten de keurmeesters regelmatig deelnemen aan terugkomdagen voor bijscholing, ondergaan ze steekproeven en moeten zij hun ervaring op peil houden door aantoonbaar regelmatig als EKH-keurmeester actief te zijn. Bovendien vindt er om de vijf jaar een praktijkexamen voor hercertificatie plaats.
 
Het EKH-certificaat is persoonsgebonden. Dat waarborgt dat de keurmeesters hun werk in alle situaties objectief kunnen en moeten doen. Ze geven altijd een eerlijk advies en zullen niet onnodig onderhoud of reparaties opdringen.


Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN