Gebruik van kraanboeken

Geplaatst op: 19-04-2016
EKH beveelt het gebruik van kraanboeken van harte aan! Omtrent kraanboeken bestaat al jaren een discussie. Moeten ze nu wel of niet aanwezig zijn en welk nut hebben ze?Wettelijk

Op hijskranen met een bedrijfslast vanaf 2 ton dient een kraanboek aanwezig te zijn (art. 6 f van het Warenwetbesluit Machines). Dit betekent in ieder geval dat er voor die categorie van hijswerktuigen duidelijkheid bestaat, maar hoe zit het met de lichtere kranen en hijswerktuigen?

 

Nuttig

In de kraanboeken moeten de resultaten van de jaarlijkse keuringen worden vermeld, zoals eveneens vermeld in art. 6 f van het Warenwetbesluit Machines. Tevens moeten wijzigingen in opstelling, onderhoud en vervangingen erin worden vermeld. Dit is nuttig, maar is dat dan voor de lichtere hijswerktuigen niet nuttig?

 

Waarom die begrenzing

Wat is de reden van de afbakening van de verplichting voor de zwaardere kranen geweest?
Dit is allerminst duidelijk, maar een reden kan zijn geweest dat is gedacht aan het veiligheidsrisico van zwaardere kranen en dat het economisch aspect hierbij niet is meegenomen.

 

Keuringen

EKH heeft zo’n 300 gecertificeerde keurmeesters die jaarlijkse keuringen van hijskranen en hijswerktuigen uitvoeren.
De EKH-keuring is in principe een veiligheidskeuring, vergelijkbaar met de APK-keuring van auto’s. Dit wil zeggen dat na de EKH-keuring een uitspraak wordt gedaan omtrent de veiligheidstoestand van de hijskraan of het hijswerktuig. Met een goedgekeurde kraan voldoet men aan de wet.

 

Advies

Van EKH-bedrijven mag echter meer worden verwacht. Zo is het heel belangrijk een goed advies te kunnen geven welk onderhoud en/of reparaties noodzakelijk zijn om een storingsvrij gebruik te kunnen garanderen. Ook hierin kan het EKH-bedrijf een rol van betekenis spelen.

 

Inzicht

Het zal duidelijk zijn dat hiervoor enig inzicht in de aard van het gebruik en onderhoud/vervangingen van de hijskraan noodzakelijk is. EKH-keurmeesters zijn weliswaar getraind om het gebruik te kunnen beoordelen, zonder historische gegevens over onderhoud en vervangingen blijft een advies moeilijk te geven. Voor een goed oordeel is een kraanboek met daarin alle historische gegevens van de hijskraan noodzakelijk, omdat deze hierin dienen te zijn vermeld!

 

Geen begrenzing

De grote meerderheid van de kranen in Nederland heeft bedrijfslasten tot 2 ton. Dit zijn kranen die in de industrie en magazijnen worden ingezet als productiemiddel. Stilstand ervan veroorzaakt vaak direct een verstoring van het productieproces. Het is dus noodzakelijk dat ook voor deze productiemiddelen de historische gegevens vast liggen in een kraanboek.

 

Kraanboek: papier of digitaal?

EKH beschikt over eigen kraanboeken, uitgegeven door de SDU, papieren versie dus.
Voor de meeste toepassingen is dit ideaal, mits voldaan wordt aan de wettelijke bepaling, dat het kraanboek “op” (hiermee wordt bedoeld in de directe nabijheid en direct opvraagbaar) de kraan aanwezig is.

Ook digitale kraanboeken zijn toegestaan, mits zij voldoen aan wat er in de wet met “op” wordt bedoeld. Voor digitale versies geldt dus dat zij door iedere belanghebbende (eigenaar, keurmeester, inspecteur IZW, etc.) moeten kunnen worden gelezen.
Uiteraard geldt voor beide versies dat zij bij de kraan blijven, bij verkoop of verplaatsing van de kraan.
 
EKH beveelt het gebruik van kraanboeken voor alle hijswerktuigen aan...
Niet alleen voor uw veiligheid!

 


Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN