Gebruikers van werkbakken en -platforms… hoe zit het nu?

Geplaatst op: 17-12-2020
Het Arbobesluit (artikel 7.23d) is aangepast. Sinds 1 juli 2020 is het alleen nog bij zeer hoge uitzondering toegestaan om personen te laten werken vanuit een werkbak of vanaf een werkplatform dat gehesen wordt door een kraan. Het gebruik van een werkbak geheven door een vorkheftruck is sowieso geheel verboden.

 

Werkbak aan een kraan

Voor het werken vanuit een werkbak moet er nu een door de werkgever opgesteld schriftelijk werkplan zijn, dat bovendien door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige is beoordeeld. Dat plan moet aantonen dat:

a)  De werkbak nodig is om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen.

b)  Toepassing van andere middelen minder veilig en/of minder efficiënt is.

De werkzaamheden moeten 2 dagen vóór aanvang worden gemeld aan de toezichthouder, de Inspectie SZW.

 

Maar er zijn nu óók aanvullende voorwaarden:

  • De belasting van de werkbak mag niet meer bedragen dan de helft van de maximaal toegestane belasting in de meest ongunstige stand;
  • De bedieningsplaats is permanent bemand;
  • De horizontale snelheid van de kraan om de werkbak in positie te brengen, mag niet hoger zijn dan 2,5 km/uur;
  • Bij gebruik van een mobiele kraan, mag niet met de kraan worden gereden;
  • Alle snelheden waarmee de werkbak in een hijskraan wordt verplaatst, mogen niet hoger zijn dan een ¼ van de ontwerp-snelheden;
  • De windsnelheid mag niet meer dan 7 meter per seconde bedragen;
  • De medewerkers in de werkbak beschikken over doeltreffende communicatiemiddelen;
  • Er zijn doeltreffende voorzieningen getroffen om de medewerkers bij gevaar te evacueren.

 

 

Werkbak aan een heftruck

Het nieuwe artikel 7.23d ziet op alle vormen van gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen, bestemd voor arbeid verricht door personen. Arbeid vanuit werkbakken gekoppeld aan hefwerktuigen is niet meer toegestaan. Dat laatste mag alleen indien de werkbak bevestigd is aan een hefwerktuig dat voorzien is van een typekeur voor het gebruik voor vervoer van personen.

N.B.: Van de begrippen ‘werkbak’ en ‘werkplatform’ zijn definities opgenomen in het Arbobesluit.


 

Conclusie

Onze conclusie is dat de aanpassing van het Arbobesluit een grote impact heeft op de werkzaamheden met een werkbak of -platform. Het gebruik van een hoogwerker of verreiker met werkbak zal in de meeste gevallen een veilig alternatief kunnen zijn.

 

Meer informatie over dit Arbobesluit (7.23d) is te lezen in het Staatsblad 135, te downloaden via http://wetten.overheid.nl.

 
Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN