NL

Met veiligheid moet je niet spotten

Geplaatst op: 29-11-2018
Hijs- en hefmiddelen moeten minimaal eens per jaar geïnspecteerd worden door iemand die aantoonbaar deskundig is. Dat zegt de Nederlandse wet. Maar wat is ‘aantoonbaar deskundig’? Wat moet zo’n keurmeester weten, kunnen en doen? Een persoonsgebonden EKH-certificaat biedt zekerheid aan leden én hun klanten. Basis: een doordacht systeem van opleiding én onafhankelijke toetsing.

EKH legde voor haar leden een stevige ‘ondergrond’ met centraal geformuleerde werkvoorschriften. Die leggen precies vast welke inspectiehandelingen een keurmeester moet verrichten. Maar vóórdat hij met dat verantwoordelijke werk aan de slag mag, moet hij vanzelfsprekend eerst bewijzen dat hij ‘competent’ is. Dat doet hij door een persoonlijk certificaat te behalen. EKH ontwikkelde daarvoor in eigen beheer een cursus. Geen training van een halve dag – die zijn er helaas ook – maar een echt degelijke opleiding. Want, zo vinden wij, met veiligheid mag je niet spotten!
 

Volledige erkenning

Keurmeesteropleidingen van EKH (niet alleen goed, maar óók zeer betaalbaar!) vinden plaats bij het Verticaal Transport Centrum in Ede. Deelnemers aan de cursus ‘Onder de haak’ volgen maar liefst 6 dagdelen theorie, 6 dagdelen praktijk, 1 dagdeel communicatie, 1 dagdeel instructie trekbank en 2 dagdelen herhaling en examenoefening. Voor ‘Boven de haak’ is dat: 4 dagdelen theorie, 2 dagdelen praktijk, 2 dagdelen NEN 3140 theorie en praktijk, 1 dagdeel communicatie en 1 dagdeel examenvoorbereiding. Daar kan geen andere opleider tegenop.

Aansluitend vindt een onafhankelijke toetsing plaats bij het Nederlands Examencentrum Verticaal Transport NECV). Wie slaagt, ontvangt een persoonsgebonden certificaat van DNV-GL en mag zich EKH-keurmeester noemen. Een titel die zowel de Inspectie SZW (‘Arbeidsinspectie’) en verzekeraars als bonden en andere instanties erkennen en die de door de overheid vereiste deskundigheid aantoont. Als onderdeel van de kwaliteitsborging dienen keurmeesters vervolgens regelmatig deel te nemen aan terugkomdagen voor her- en bijscholing, ondergaan zij een steekproefsgewijzecontrole en leggen ze om de vijf jaar een hercertificatie-examen af.
 

Een zorg minder

Alles bij elkaar een zorg minder voor EKH-leden, maar natuurlijk vooral voor hun klanten. Gaat er met hijsen of heffen in een werkomgeving onverhoopt tóch iets mis, dan kunnen zij aantonen dat er in technische zin in elk geval álles aan gedaan is om ongelukken te voorkomen.

Overigens kunt u te allen tijde zélf controleren of de keurmeester die aan uw apparatuur werkt, geldige papieren heeft. Dat doet u eenvoudig op de website www.certcheck.nlvan DNV-GL. Vul de achternaam én de geboortedatum van de keurmeester in en u ziet precies over welk certificaat/welke certificaten hij beschikt.
 
Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN