Instanties

Centraal College van Deskundigen (CCvD) van TCVT

Het Centraal college van Deskundigen vervult een belangrijke rol in TCVT. Het bestuur van de Stichting TCVT neemt alle bestuurlijke en organisatorische zaken voor zijn rekening. Het Centraal College van Deskundigen is verantwoordelijk voor de inhoudelijke realisering en goedkeuring van alle certificatieschema’s, daarbij wordt gelet op de eisen die door de RvA worden gesteld. Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers uit de hele sector.

Omdat het verticaal transport zeer uiteenlopend is (bouw, haven, bedrijfshallen, spoor, havens enz.), zijn er door het CCvD verschillende werkkamers ingesteld, die als taak hebben certificatieschema’s op te stellen en te beheren. Ook de eisen die aan het keuren van machines en gereedschappen en eisen die aan de bedieners van de machines ( zoals kranen) gesteld worden, verschillen zeer sterk. De werkkamers hebben elk een eigen specialisme om de certificatieschema’s vorm te geven.
ARTIKEL DELEN