Instanties

Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie)

De Inspectie SZW werkt op basis van risico- en omgevingsanalyses. Zodat er een eerlijk, gezond en veilig werkklimaat ontstaat. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Meer info > www.inspectieszw.nl


 
ARTIKEL DELEN