Instanties

DNV-GL

Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen en Keurmeester Hijskranen
Een werkgever dient de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Daarom is het van wezenlijk belang dat de hijs- en hefgereedschappen en hijskranen correct worden gebruikt. Ook de staat waarin de hijs- en hefgereedschappen en kranen zich bevinden heeft invloed op het veiligheidsrisico. Regelmatig keuren verkleint zeer sterk het risico op ongevallen. Een dergelijke keuring moet volgens de Arbowet worden uitgevoerd door een deskundige, die ervaring heeft met het keuren van hijs- en hefgereedschappen. De branchevereniging EKH stelt zich op het standpunt dat bij een keuring niet alleen wordt vastgesteld of een hijs- of hefgereedschap aan de minimale veiligheidseisen voldoet, maar ook of een dergelijk gereedschap in de komende gebruiksperiode geen veiligheidsrisico gaat opleveren. Het periodiek laten keuren door een deskundige van hijs- en hefgereedschappen en kranen is een verplichting van de werkgever. Maar waar vindt men die deskundigheid? EKH heeft daarvoor, samen met DNV-GL, de certificatieschema's “EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen” en EKH-Keurmeester Hijskranen" opgesteld. Daarmee is het mogelijk deze deskundigheid, in de vorm van de gecertificeerd EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen of EKH-Keurmeester Hijskranen, aan de markt aanbieden.
 
Het EKH-certificaat
Om bijvoorbeeld als keurmeester voor een certificaat EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen in aanmerking te kunnen komen, gelden de volgende eisen:

Opleidingsniveau
  • De kandidaat moet tenminste een opleiding MBO werktuigbouwkunde niveau 2 met voldoende specifieke kennis op het gebied van hijsgereedschappen hebben afgerond of een opleiding die daaraan gelijkwaardig is.
Ervaring
  • De kandidaat moet aantoonbaar tenminste 2  jaar ervaring hebben met het zelfstandig inspecteren bij de levering van en/of de inspectie/keuring/reparatie van hijs- en hefgereedschappen.
Examen
  • Door de kandidaat moet een theoretisch en een praktisch examen met goed gevolg worden afgelegd. Het examen wordt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van DNV-GL, afgenomen door NECV.
DNV-GL
 

Keurmeester Hijskranen en
Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen

EKH heeft daarvoor, samen met DNV-GL, de certificatieschema's “EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen” en EKH-Keurmeester Hijskranen" opgesteld. Daarmee is het mogelijk deze deskundigheid, in de vorm van de gecertificeerd EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen of EKH-Keurmeester Hijskranen, aan de markt aan te bieden.
 

Het EKH-certificaat 

Om als keurmeester voor een certificaat EKH-Keurmeester in aanmerking te kunnen komen, gelden de volgende eisen:

  • Opleidingsniveau : De kandidaat moet tenminste een opleiding MBO werktuigbouwkunde niveau 2 met voldoende specifieke kennis op het gebied van hijsgereedschappen hebben afgerond of een opleiding die daaraan gelijkwaardig is.
  • Ervaring : De kandidaat moet aantoonbaar tenminste 2 jaar ervaring hebben met het zelfstandig inspecteren bij de levering van en/of de inspectie/keuring/reparatie van hijs- en hefgereedschappen.
  • Examen : Door de kandidaat moet een theoretisch en een praktisch examen met goed gevolg worden afgelegd. Het examen wordt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van DNV-GL, afgenomen door NECV.


Meer info over EKH Keurmeester Hijskranen

Meer informatie over EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap

ARTIKEL DELEN