EKH organisatie en werkwijze

Technische commissie

Doel: Volgen van technische ontwikkelingen en up-to-date houden van werkvoorschriften. Kennisniveau van leden en keurmeesters bewaken.

De commissie werkt concreet ondermeer aan de volgende onderwerpen:
  • Uitleg over veilige werkperiode (SWP) en Algehele revisie (General Overhaul) van hijskranen volgens FEM-klassen
  • Aanpassen cursusboeken voor keurmeesters
  • Overzicht van takels die asbestverdacht kunnen zijn
  • Verwerken (gevolgen van) EN-1090 in werkvoorschriften
In de Technische Commissie hebben de volgende personen zitting:
Ph.Y. van der Meulen (voorzitter)
A. Adriaans - ABUS Kraansystemen BV
M. Botman - Mennens Amsterdam BV
E. Demmenie - CraneSolutions BV
A.M. van Doorn - HOC Versteeg Testing BV
R. van der Meer - Dilago Hijs- en Heftechniek BV
M. Penninga - docent bij VTC
 

Waarborgcommissie

Doel: Opleidingsniveau van keurmeesters bewaken door eindtermen op- of bij te stellen.

 

Examencommissie

Doel: Niveau van examens bewaken door hanteren van eindtermen.

 

Klachten- en geschillencommissie

Doel: Beoordelen en bemiddelen bij klachten of geschillen omtrent keuringen.


Voor verdere informatie over een van deze commissies kunt u contact opnemen met het secretariaat.
ARTIKEL DELEN