Keuren van hijsgereedschap door EKH - - EKH Keuren van hijsgereedschap door EKH -
Home » Wet en regelgeving » Keuren van hijsgereedschap

Keuren van hijsgereedschappen

keuren-van-hijsgereedschap-EKH

Door hijsgereedschappen regelmatig te keuren, zullen deze gereedschappen zelden de aanleiding zijn van een ongeval. Sinds 1939 is er in Nederland een keuringssysteem voor hijsgereedschappen dat hiervoor gebruikt kan worden. In de wet is hijsgereedschap keuren verplicht gesteld, en met het oog op de veiligheid ook zeker aan te raden. Lees hier meer over de wettelijke bepalingen.

In de wettelijke eisen rondom hef- en hijsgereedschappen keuren staat onder andere dat ‘hijs- en hefgereedschap wordt tenminste 1x per jaar door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat onderzocht, waarbij het zo nodig wordt beproefd. Deze persoon of instelling beschikt over de daartoe benodigde uitrusting.‘ Lees hier meer over het jaarlijks beproeven van kraansystemen.

Tabellen EKH voor hijsgereedschap keuren

Onderstaand is een algeheel overzicht te vinden van de termijnen die gebruikt worden voor hijsgereedschap keuren. Dit zijn termijnen die gehanteerd worden door alle gecertificeerde EKH-bedrijven. Dit geldt voor inspectie, keuring en beproeving van hijsmiddelen.

Alle genoemde termijnen zijn als minimum termijn te hanteren. Maar ze moeten te allen tijden worden aangepast (verkort) als er sprake is van zeer intensief of ruw gebruik. Dit conform de door de fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften. Het onderstaande overzicht laat zien welke proeflast (uitgedrukt in percentage) er toegepast moet worden tijdens een keuring met beproeving. Dit geldt dan weer voor zowel de jaarlijkse als voor de vierjaarlijkse keuring.