Alleen EKH-keurmeester ‘aantoonbaar deskundig’ - EKH - EKH Alleen EKH-keurmeester ‘aantoonbaar deskundig’ - EKH
Home » Nieuws » Alleen EKH-keurmeester ‘aantoonbaar deskundig’

Alleen EKH-keurmeester ‘aantoonbaar deskundig’

Geplaatst op: 18 december 19 -
leestijd: minuten

Hijs- en hefmiddelen moeten minimaal eens per jaar geïnspecteerd worden door iemand die aantoonbaar deskundig is. Dat zegt de Nederlandse wet. Maar wat is ‘aantoonbaar deskundig’?

Met de steun van de overheid en de deskundige inbreng van EKH is een certificatiesysteem op voor de vakbekwaamheid van de Keurmeester Hijsgereedschappen opgezet. Dit stelt hoge eisen aan onze keurmeesters. Zij worden echt degelijk opgeleid. Deelnemers aan de opleiding ‘Onder de haak’ volgen maar liefst 6 dagdelen theorie, 6 dagdelen praktijk, 1 dagdeel communicatie, 1 dagdeel instructie trekbank en 2 dagdelen herhaling en examenoefening. Voor ‘Boven de haak’ is dat: 4 dagdelen theorie, 2 dagdelen praktijk, 2 dagdelen NEN 3140 theorie en praktijk, 1 dagdeel communicatie en 1 dagdeel examenvoorbereiding. Examens worden bovendien afgenomen door het onafhankelijke TECH Examencentrum, de eindtermen worden beheerd door een onafhankelijke Waarborgcommissie. Als onderdeel van de kwaliteitsborging vindt eens per 5 jaar hercertificatie plaats en nemen keurmeesters tussentijds deel aan terugkomdagen voor bijscholing.

Werkgever verantwoordelijk
Dat alles staat in schril contrast tot instituten die voor hun opleidingen een schamele 2 dagen uittrekken. Zij maken handig gebruik van enkele mazen in de wetgeving. Als werkgever bent én blijft u echter verantwoordelijk voor de veiligheid van uw mensen. U moet voor inspectie en keuring op zoek naar die ‘aantoonbaar deskundige’ partner. Maar let op: goedkoop is vaak duurkoop. Alléén keurmeesters met een EKH-certificaat (persoonsgebonden én volgens ISO 17024 geaccrediteerd door DNV) kunnen met recht zeggen dat ze de deskundigheid bezitten die de wet eist. En alleen hún inzet is voor de Inspectie SZW en voor verzekeraars voldoende als er onverhoopt toch iets misgaat.