EKH-opleidingen - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen - EKH EKH-opleidingen - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
Home » Over EKH » Opleidingen » EKH-opleidingen

EKH-opleidingen

ekh-opleiding

EKH heeft om de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen zoveel mogelijk te kunnen borgen, gemeend haar eigen verantwoordelijkheid te nemen door opleidingen met examens te ontwikkelen. Naast de kwaliteitscertificatie van de EKH-bedrijven, worden de EKH-Keurmeester Hijsgereedschappen (Onder de haak) en de EKH-Kraankeurmeester (Boven de Haak) gezien als de verantwoordelijke personen voor de juiste uitvoering van de EKH-werkvoorschriften binnen de onderneming.

Heeft u een vraag over opleidingen aan EKH?

Opleiding EKH-keurmeester

Om de werkvoorschriften goed te kunnen interpreteren en conform deze werkvoorschriften te werken dienen de keurmeesters een persoonlijk certificaat te halen. Daartoe heeft EKH zowel voor Kraankeurmeesters als Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen een doeltreffende opleiding opgezet. EKH heeft het VTC (Verticaal Transport Centrum) aangewezen voor het geven van deze opleidingen. Keurmeesters krijgen een persoonscertificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door DNV. Als onderdeel van de kwaliteitsborging dienen de keurmeesters deel te nemen aan terugkomdagen voor bijscholing en dient er om de 5 jaar een hercertificatie plaats te vinden.
De geldigheid van het certificaat kan bij DNV worden geverifieerd via www.certcheck.nl (zonodig een account aanmaken en naam en geboortedatum van de Keurmeester invullen).
De volledige actuele certificatieschema’s kunt u hier downloaden.

> Opleiding tot keurmeester BOVEN DE HAAK

> Opleiding tot keurmeester ONDER DE HAAK

 

Bekijk hier de cursusdata

Aanmelden cursus Boven de haak

Aanmelden cursus Onder de haak 

 

 

Als een cliënt niet tevreden is over hoe de keuring verricht is, dan kan een beroep op de onafhankelijke Geschillencommissie worden gedaan.