Regelgeving - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen - EKH Regelgeving - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
Home » Hijsen en heffen » Regelgeving

Regelgeving

EKH heeft zich ten doel gesteld de onderstaande wettelijke regels, richtlijnen en normen op een eenduidige wijze te interpreteren en uit te werken. Op hoofdlijnen kennen we twee Europese wetten. Deze wetten zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Men dient deze dus na te leven (wettelijk verplicht). Schematisch ziet het er als volgt uit:

Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

  • EG-Machinerichtlijn : bepalingen opgenomen in de Warenwet
  • EG-Richtlijn Arbeidsmiddelen : minimum voorschriften opgenomen in de Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)