Over EKH - EKH - EKH Over EKH - EKH
Home » Over EKH

Over EKH

In 1992 besloot de overheid de Inspectie van de Havenarbeid, die toezicht uitoefende op naleving van wetten en normen bij het keuren van hijsmiddelen, op te heffen. Hierdoor veranderde het overheidsbeleid. “Toezicht houden op” veranderde in “toetsing achteraf”. Omdat er in die tijd ook al veel onduidelijkheid bestond over de praktische invulling van de wet- en regelgeving werd de onzekerheid omtrent hoe verantwoord om te gaan met hijsmiddelen nog groter. Om aan deze onzekerheid een einde te maken is, op initiatief van een aantal branchegenoten op 14 september 1993 de Vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen) opgericht.

25 jaar EKH

EKH heeft zich ten doel gesteld het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doet zij door de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op het keuren van hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Dit biedt de gebruikers (werkgevers én werknemers) van hijs- en hefmiddelen het houvast dat niet (meer) door de overheid wordt gegeven. Verdere deregulering van wetten en voorschriften, onder meer door invoering van de Europese Richtlijnen hebben er voor gezorgd dat hier vandaag de dag meer behoefte aan is dan ooit.

De basis van de aanpak van EKH bestaat uit:

 

 

 

“Een last die uit je kraan valt,je moet er toch niet aan denken…!”
Gerard DrostHoger Veiligheidskundige bij Elke Dag Veiliger

Bekijk ons eigen jubileummagazine

De start van EKH ligt in 1993, reden om het 29-jarig jubileum te vieren. Bekijk het jubileummagazine dat naar aanleiding daarvan gemaakt is.