Wet en regelgeving? 
Kijk hier waar je aan moet voldoen... Meer info
EKH gecertificeerd: een waarborg voor
kwalitatief hijsen en heffen Meer info
Wanneer moet een hijswerktuig nu eigenlijk gekeurd worden? Meer info

 

Veilig Hijsen. Daarom!

De zorgplicht ligt bij u!

Wetgeving die precies aangeeft wat van bedrijven verwacht wordt als het gaat om keuring en inspectie van hun hijs- en hefmiddelen, is in Nederland al lang verleden tijd. De overheid bemoeit zich niet meer met de details. Beperkte regelgeving is er nog wel, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven die de apparatuur gebruiken. Kortom: de zorgplicht ligt bij ú. Het goede nieuws is dat u er wat ons betreft niet alléén voor staat!

Brochure DaaromDe zekerheid van een juiste inspectie!

Laat u uw hijs- en hef apparatuur met regelmaat keuren en beproeven, dan heeft u altijd een bewijs in handen dat u er álles aan gedaan heeft om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. Zeker als u daarvoor samenwerkt met een door EKH erkend bedrijf. Want van de keurmeesters van onze brancheorganisatie weten de verzekeraars dat ze hun vak verstaan. Ze zijn persoonlijk gecertificeerd en daardoor aantoonbaar deskundig. En dus houden ze zich aan alle afgesproken voorschriften en werkwijzen. Want ze weten dat ze steekproefsgewijs door hun eigen brancheorganisatie gecontroleerd worden. 

Een last die uit je kraan valt, je moet er toch niet aan denken...!" 

Heeft u nog vragen over hijsen en heffen?

Als branchevereniging geeft EKH sinds 1993 praktische invulling aan actuele wet- en regelgeving. Dat geeft duidelijkheid. Met uitgebreide werkvoorschriften en keuringsschema’s gebaseerd op normen uit de Machinerichtlijn, de Arbowet, NEN, DIN e.d. houden we het veiligheidsniveau in Nederland op peil. Daarnaast voorziet EKH - als instituut op het gebied van hijsen en heffen - in een onafhankelijke geschillencommissie, een klachtencommissie en een waarborgcommissie.

Heeft u nog vragen op het gebied van hijsen en heffen? Neem dan even contact op met het secretariaat van EKH. Wij kunnen u vast de juiste antwoorden geven!
 

EKH, altijd de juiste norm!

 


Jubileummagazine

De start van EKH ligt in 1993, reden om
het 25-jarig jubileum te vieren.
Bekijk het jubileummagazine 
dat naar aanleiding daarvan gemaakt is. 


 
 

Ook EKH lid worden?

EKH-bedrijven nemen alle zorgen uit handen. Zij helpen bedrijven om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen op het gebied van hijsen en heffen. EKH-keurbedrijven staan bekend als vakkundig en integer en zijn daarom alom gerespecteerd. Want keuren en inspecteren is té belangrijk om aan beunhazen over te laten. Daarom verzorgt EKH ook opleidingen tot vakbekwaam keurmeester 'Onder de haak' en/of 'Boven de haak' met persoonsgebonden certificaten voor de keurmeesters van al haar leden.

Bent u ook graag vakbekwaam? Neem dan voor meer informatie even contact op met de secretaris van EKH, de heer Frans van der Brugh. Hij is telefonisch bereikbaar op T (030) 605 33 44 of stuur een mail naar info@ekh.nl