Uitleg regelgeving - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen - EKH Uitleg regelgeving - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
Home » Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

Voor zowel het construeren en gebruik als onderhoud en inspectie van hef- en hijs gereedschappen zijn voorschriften opgesteld. EKH brengt deze graag onder uw aandacht.

De Europese Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn zijn opgenomen in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Warenwet.
De EKH heeft de wettelijke normen en eisen uitgewerkt in de werkvoorschriften voor de keurmeesters (onder de haak & boven de haak).

Hijs- en hef werkvoorschriften

Van deze werkvoorschriften zijn korte samenvattingen opgesteld, die een indruk geven van de wijze waarop EKH met regelgeving omgaat:

  • Bedrijfsvoering hijskranen en hijswerktuigen (download)
  • Bedrijfsvoering hef- en hijsgereedschappen (download)

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen over regelgeving?

Vraag het aan EKH