Instanties - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen - EKH Instanties - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
Home » Over EKH » Instanties

OVER EKH

werkkamers-EKH

DNV

Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen en Keurmeester Hijskranen

Een werkgever dient de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Daarom is het van wezenlijk belang dat de hijs- en hefgereedschappen en hijskranen correct worden gebruikt. Ook de staat waarin de hijs- en hefgereedschappen en kranen zich bevinden heeft invloed op het veiligheidsrisico. Regelmatig keuren verkleint zeer sterk het risico op ongevallen. Een dergelijke keuring moet volgens de Arbowet worden uitgevoerd door een deskundige, die ervaring heeft met het keuren van hijs- en hefgereedschappen. De branchevereniging EKH stelt zich op het standpunt dat bij een keuring niet alleen wordt vastgesteld of een hijs- of hefgereedschap aan de minimale veiligheidseisen voldoet, maar ook of een dergelijk gereedschap in de komende gebruiksperiode veilig gebruikt kan blijven worden. Het periodiek laten keuren door een deskundige van hijs- en hefgereedschappen en hijskranen is een verplichting van de werkgever. Maar waar vindt men die deskundigheid?
EKH heeft daarvoor, samen met DNV, de certificatieschema’s “EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen” en “EKH-Keurmeester Hijskranen” opgesteld. Daarmee is het mogelijk deze deskundigheid, in de vorm van gecertificeerd EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen of EKH-Keurmeester Hijskranen, aan de markt aanbieden.

Het EKH-certificaat

Om bijvoorbeeld als keurmeester voor een certificaat EKH-Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen in aanmerking te kunnen komen, gelden de volgende eisen:

Opleidingsniveau

  • De kandidaat moet tenminste een opleiding MBO werktuigbouwkunde niveau 2 met voldoende specifieke kennis op het gebied van hijsgereedschappen hebben afgerond of een opleiding die daaraan gelijkwaardig is.

Ervaring

  • De kandidaat moet aantoonbaar tenminste 2 jaar ervaring hebben met het zelfstandig inspecteren bij de levering van en/of de inspectie/keuring/reparatie van hijs- en hefgereedschappen.

Examen

  • Door de kandidaat moet een theoretisch en een praktisch examen met een voldoende resultaat worden afgelegd. Het examen wordt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van DNV, afgenomen door TECH Examencentrum.

Meer info over EKH Keurmeester Hijskranen

Meer informatie over EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap