Voorschriften - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen - EKH Voorschriften - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
Home » Wet en regelgeving » Voorschriften

Voorschriften

Bij leveringen, inspecties en keuringen van hijs- en hefmiddelen heeft men te maken met wettelijke en niet-wettelijke voorschriften (zoals hieronder opgenomen)

Wettelijke bepalingen

Onderstaande wettelijke bepalingen gelden bij levering, gebruik, inspecties en keuringen van hijs- en hefmiddelen:

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

 • Verantwoordelijkheden ten aanzien van de hijs- of hefmiddelen zijn voornamelijk gebaseerd op bepalingen in de Arbowet.
 • Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
  De Arbowet is aangevuld met het Arbobesluit. Hierin zijn de bepalingen van de EG-Arbeidsmiddelenrichtlijn opgenomen

EG-Arbeidsmiddelenrichtlijn

 • De bepalingen uit de Europese wetgeving die gelden voor in gebruik zijnde hijs- en hefmiddelen zijn volledig opgenomen in het Arbobesluit.

EG-Machinerichtlijn

 • De bepalingen uit de Europese wetgeving die gelden voor nieuwe hijs- en hefmiddelen zijn opgenomen in de Warenwet.

Mijn- en Schepenwet

 • De Arbowet geldt ook aan boord van schepen en binnen ondernemingen die vallen onder de Mijnwet.

Certificering en Erkenning

 • Het door EKH opgezette certificeringssysteem voor bedrijven en personen die kranen en hijs- en hefmiddelen keuren, is een vrijwillig systeem. Het geeft hiermee invulling aan de wettelijke termen ‘deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling’. De EKH-certificaatformulieren bevatten alle in internationale verdragen voorgeschreven gegevens.

Keuring en Beproeving

 • Voor het keuren en beproeven van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen wordt in het Arbobesluit wel gesproken over onze Minister en gecertificeerde instellingen. Tevens wordt hier gesproken over certificaatformulieren die door de gecertificeerde instelling mogen worden afgegeven.
  Voor de uitvoering van deze taken heeft onze Minister de classificatie- of klassebureaus aangewezen. Deze erkenning is dus wettelijk geregeld. De klassebureaus hebben hier het toezicht op de door EKH-bedrijven uit te voeren taken (leveren, inspecteren en keuren van hijs- en hefgereedschappen).