Nadere voorschriften algemene bewoordingen | EKH - - EKH Nadere voorschriften algemene bewoordingen | EKH -
Home » Wet en regelgeving » Nadere voorschriften

Nadere voorschriften

In de wet worden vaak algemene bewoordingen gehanteerd. Nadere voorschriften geven hieraan een verdere uitleg:

Arbo-informatiebladen

  • Arbo-informatiebladen (AI-bladen) gelden als voorlichtingsbladen en geven nadere informatie omtrent specifieke thema’s. AI-bladen worden uitgegeven door Sdu.

Mededelingen aan Mijnondernemingen

  • Hierin staan de specifieke regels die gelden voor mijnondernemingen en/of voor hen werkzame ondernemingen. De mededelingen worden uitgegeven door de Inspecteur-Generaal der Mijnen.

Mededelingen aan Scheepvaart

  • Het Hoofd der Scheepvaartinspecties geeft deze mededelingen uit. Hierin zijn eveneens afwijkende constructie- en beproevingseisen opgenomen.

Normen en Praktijkrichtlijnen (NEN en NPR)

  • Het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) geeft de NEN-normen en de NPR’s (Praktijkrichtlijnen) uit. De deskundige normcommissies hebben gedetailleerde kwaliteits- en keuringseisen opgesteld met betrekking tot de hijs- en hefmiddelen. In Nederland worden deze normen gehanteerd om zo aan de hoge veiligheidseisen te voldoen. Er worden steeds meer NEN-normen en NPR’s vervangen door NEN-EN-normen (vaak globaler opgesteld en met wat minder strenge eisen) om daarmee aan de Europese Richtlijnen te voldoen. In de Europese normen wordt vaak de ISO-norm gehanteerd zodat de Internationale handel beter doorgang kan vinden.

Voorschriften van Klassebureaus

  • Dit zijn internationaal werkende organisaties die werken volgens eigen voorschriften. Ook is het mogelijk dat ze op allerlei terreinen keuringen verrichten, bijvoorbeeld aan de hand van de door de overheid opgegeven voorschriften.
  • Door de Minister van SZW zijn deze bureaus aangewezen ten aanzien van keuring van specifieke hijs- en hefgereedschappen (laad- en losgereedschappen) van schepen. De toezichthouder is dan de Scheepvaartinspectie. EKH-bedrijven kunnen door Klassebureaus worden gemachtigd om die keuringen uit te voeren en specifieke certificaten af te geven.