EG richtlijn arbeidsmiddelen | EKH - - EKH EG richtlijn arbeidsmiddelen | EKH -
Home » Wet en regelgeving » EG-Richtlijn Arbeidsmiddelen

EG-Richtlijn Arbeidsmiddelen

Deze Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG) heeft betrekking op de veiligheidszorg. De richtlijn is bedoeld voor de gebruiker of degene die verantwoordelijk is voor veilig gebruik van machines of hijsgereedschappen.

Deze richtlijn (89/655/EEG) zorgt er voor dat ieder Europees land zijn nationale veiligheidszorg (inspectie en onderhoud) kan handhaven. Het richt zich op de gebruiker / verantwoordelijke voor veilig gebruik van de machines, installaties en gereedschappen. Dit is vaak de werkgever. Deze dient voldoende instructie te (laten) geven voor juist gebruik van de machine, toezien op veilig gebruikt enz.