EKH-werkvoorschriften: handelingen tijdens inspectie - - EKH EKH-werkvoorschriften: handelingen tijdens inspectie -
Home » Wet en regelgeving » EKH-werkvoorschriften

EKH-werkvoorschriften

In de EKH-werkvoorschriften staat voorgeschreven welke handelingen moeten worden uitgevoerd bij de keuring en inspectie van hijsmiddelen. In deze werkvoorschriften zijn de officiële regels en richtlijnen opgenomen, daar waar nodig aangevuld met nadere eisen voortkomend uit de specifieke kennis en ervaring binnen de branche van hijs- en hefmiddelen. Dit leidt er toe dat de wettelijke normen en richtlijnen die van toepassing zijn op het keuren en leveren van hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk worden gebracht.

Er vinden regelmatig revisies plaats van de werkvoorschriften vanwege veranderende regelgeving of ontwikkelingen in de techniek. De aangesloten bedrijven verplichten zich bij levering, keuring en beproeving van hijs- en hefmiddelen deze werkvoorschriften te volgen. Hiermee heeft de klant van EKH-leden de garantie dat de wettelijke normen en richtlijnen die er zijn op dit gebied ook daadwerkelijk worden nageleefd. Dat is van essentieel belang aangezien uiteindelijk de eigenaar van een hijs- en hefmiddel verantwoordelijk is hiervoor.

EKH heeft deze werkvoorschriften samengevat in twee publicaties:
het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijs- en Hefgereedschap (digitaal te downloaden) en
het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijskranen (-werktuigen) (eveneens digitaal te downloaden).
Vraag eventueel meer informatie bij één van de vele gecertificeerde EKH-bedrijven.