EKH-opleiding boven de haak (BDH) - EKH - EKH EKH-opleiding boven de haak (BDH) - EKH
Home » Over EKH » Opleidingen » EKH-opleiding boven de haak (BDH)

EKH-opleiding Boven de haak (BDH)

opleiding-boven-de-haak-EKH

De opleiding EKH-Kraankeurmeester zoals die gegeven wordt door VTC is eveneens een opleiding die door de EKH is ontwikkeld. Later is deze opleiding met een module “keuring van de elektrische veiligheid” volgens  NEN 3140 aangevuld.

Doel van de opleiding

 • de EKH-keurmeester dient in staat te zijn de bevindingen helder en schriftelijk te rapporteren aan de hand van het EKH-keuringsrapport;
 • de EKH-keurmeester dient onafhankelijk en zelfstandig de inspectie en/of keuring van hijskranen en hijswerktuigen te kunnen rapporteren
 • Opleidingseisen

De Keurmeester dient over minimaal MBO niveau / opleiding te beschikken en 2 jaar ervaring.
Ruime basiskennis omtrent mechanische (kracht dragende) constructies en aandrijvingen
Ruime basiskennis met betrekking tot elektrische- en elektronische aandrijvingen en schakelingen

Onderwerpen

 • Doelstellingen EKH
 • Wet- en regelgeving
 • Gebruikskeuringen
 • Certificatie, EKH-certificatiesysteem, EKH-keuringssticker en CE-markering
 • Veiligheid voor kraankeurmeesters hijskranen
 • Beoordeling risicoklassen
 • Communicatie met de klant
 • Overzicht normen
 • EKH-keuringsrapport en stickerprotocol

 Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit:

 • 4 dagdelen theorie;
 • 2 dagdelen praktijk;
 • 2 dagdelen NEN 3140 theorie en praktijk
 • 1 dagdeel communicatieve vaardigheden;
 • 1 dagdeel voorbereiding examens (theorie en praktijk).

De opleiding bestaat zowel uit een theorie en prakgedeelte. In de praktijkgedeelte komen verschillende soorten en merken hijswerktuigen aan bod.

Examen EKH-Keurmeester Boven de haak

De EKH-keurmeester beoordeelt (de veiligheid van) hijskranen zoals die over het algemeen in fabriekshallen worden toegepast. Als algemene aanduiding wordt hiervoor ook wel de term halkranen gebruikt, waarmee overigens niet mee bedoeld wordt dat deze kranen uitsluitend binnen zijn opgesteld. Bekende voorbeelden zijn vast opgestelde of over een vaste baan bewegende hijskranen zoals loopkranen (bovenlopend of onderhangend), portaalkranen (kolom- of muur-) zwenkkranen, hangbaansystemen (monorailsystemen), alle aan bovengenoemde kranen verbonden takels en vast opgestelde takels.

Examenduur

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Hiervoor moet een voldoende (minimaal een 6,0) worden gehaald. Ook voor het praktijkgedeelte moet minimaal een 6,0 worden gehaald. In een speciaal geprepareerde kraan dienen onder meer aangebrachte gebreken te worden opgespoord. Daarnaast moet een keuring op een aantal onderdelen van elektrische veiligheid (NEN3140) worden uitgevoerd.
Als de kandidaat geslaagd is ontvangt hij een persoonsgebonden certificaat van DNV-GL.

Cursusdata

Aanmelden cursus Boven de Haak