Nationale wetten en gezondheid | EKH - - EKH Nationale wetten en gezondheid | EKH -
Home » Wet en regelgeving » Nationale wetten en gezondheid

Nationale wetten en gezondheid

nationale-wetten-en-gezondheid-EKH

In Nederland kennen we de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De wet is erop gericht werknemers veilig en gezond te kunnen laten arbeiden. In de Arbowet zijn 2 niveaus te onderscheiden, die tevens zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen negatieve aspecten op het werk:

  • Arbowet
  • Arbobesluit

 

Arbowet

De Arbowet vormt de basis van de Arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen). De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbowet te vinden.

Arbobesluit

Het Arbobesluit is een nadere uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht.

In het Arbobesluit zijn de minimumvoorschriften van de Europese Richtlijn voor Arbeidsmiddelen opgenomen. Alle arbeidsmiddelen dienen aan dit besluit te voldoen.

Hoofdstuk 7 (art. 7.2, 7.3) van het Arbobesluit gaat over de voorschriften waaraan moet worden voldaan bij aanschaf- en terbeschikkingstelling van arbeidsmiddelen aan werknemers. Ook zijn er voorschriften in opgenomen hoe gevaar beperkt dient te worden bij gebruik en het onderhoud van de arbeidsmiddelen (Artikelen 7.4a, 7.18, 7.18A, 7.20 en 7.29).

Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbobesluit te vinden. Zie ook het ArboPortaal van de overheid.