EKH-opleiding Onder de haak (ODH) - EKH - EKH EKH-opleiding Onder de haak (ODH) - EKH
Home » Over EKH » Opleidingen » EKH-opleiding Onder de haak (ODH)

EKH-opleiding Onder de haak (ODH)

opleiding-onder-de-haak-EKH

Wilt u keurmeester worden, dan moet u eerst de keurmeester opleiding worden gevolgd en behaald. De opleiding EKH-keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen wordt gegeven door VTC.

In het certificatieschema zijn eindtermen opgenomen waaraan de EKH-Keurmeester Hijsgereedschappen moet voldoen. Deze zijn kort samengevat:

 • de keurmeester kent de werkvoorschriften van EKH
 • de keurmeester heeft kennis van de verschillende keuringsmethodes, afkeurcriteria enz.
 • de keurmeester heeft door ervaring- en achtergrond voldoende kennis omzo de juiste beslissing te nemen of adviezen te geven.

Opleidingseisen keurmeester opleiding

Wilt u in aanmerking komen om de keurmeester opleiding te volgen, dan zijn daar wel opleidingseisen aan verbonden. De Keurmeester dient over minimaal MBO-niveau/-opleiding te beschikken en 2 jaar ervaring.

Onderwerpen opleiding Onder de haak:

Veiligheid en Arbowetgeving

 • Ongevalsrisico (voorkomen van..)
 • Rechten/plichten werkgevers/-werknemers
 • Functie gebruiksfactoren

Keuringsfilosofie

 • Keuringssysteem
 • Opzet/indeling
 • Uitgangspunten
 • Service- en dienstverlening

Positie keurmeester

 • Bevoegdheden
 • Kwalificaties

Kwaliteit

 • Achtergronden EKH-systeem en werkvoorschriften
 • Relevante normen (m.b.t. nieuwlevering en afkeurmaatstaven
 • Gebruik van EKH-certificaten en formulieren
 • Kennis van de noodzakelijke informatie die gebruikershandleidingen tenminste moeten bevatten
 • Eisen aan merken/markeringen hijsgereedschappen

Organisatie en veiligheid bij keuren

 • Maatregelen voorafgaande aan keuring en beproeving
 • Veiligheidshandelingen tijdens keuring en beproeving

Technische eisen hijs- en hefgereedschap

 • Kettingwerk
 • Staalkabels
 • Hijsbanden
 • Tangen en klemmen
 • Takels en loopkatten
 • Hydraulisch, pneumatisch en magnetisch hijsgereedschap
 • Hefwerktuigen
 • Valbeveiliging
 • Overige hijsgereedschappen

Beproeving en testen

 • Kennis van de trekbank
 • Kennis van mogelijkheden NDT-methoden
 • Soorten van meetmethoden
 • Eisen test- en hulpgereedschappen

Keuringsrapportage

 • Invullen keuringslijsten/certificaten
 • Wijze van rapportage
 • Administratieve afhandeling

Gedrag

 • Werkplanning
 • Afspraken
 • Houding/gedrag
 • Omgaan met klant
 • Conflicthantering
 • Communicatie

De opleiding bevat zowel een theorie- als een praktijkgedeelte.
Na het volgen van de opleiding kan men deelnemen aan het EKH-theorie-/praktijkexamen. Dit examen wordt afgenomen door het TECH Examencentrum. Als de keurmeester is geslaagd voor het examen, ontvangt hij een certificaat van vakbekwaamheid uitgegeven door DNV.

Opleidingsduur van de keurmeester opleiding

De keurmeester opleiding bestaat uit:

 • 6 dagdelen theorie
 • 6 dagdelen praktijk
 • 1 dagdeel communicatie
 • 1 dagdeel instructie trekbank
 • 2 dagdelen herhaling en examentraining

Cursusdata

Aanmelden cursus Onder de Haak