Inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen door EKH - - EKH Inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen door EKH -
Home » Hijsen en heffen » Inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen

Inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen

De begrippen inspectie en keuring worden door velen, inclusief de wetgever, regelmatig door elkaar gebruikt. De brancheorganisatie EKH wil u hierin graag duidelijkheid bieden.

Welke hijs- en hefmiddelen vallen hier onder?

De hijs- en hefmiddelen zijn weer als volgt te verdelen in twee groepen:

  • hijswerktuigen (bijvoorbeeld hijskranen in de hal)
  • hijs- en hefgereedschappen

Voor beide groepen zijn specifieke inspectie- en keuringsnormen vastgelegd met als basis onder andere fabrikantenvoorschriften, normen en wettelijke eisen. EKH heeft deze naar de praktijk vertaald en opgenomen in de EKH-werkvoorschriften. Hierin staat zeer gedetailleerd omschreven welke handelingen door EKH-keurmeesters moeten worden uitgevoerd bij de (her)keuring van de hijs- en hefmiddelen.

EKH heeft de werkvoorschriften samengevat in twee publicaties:

het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijs- en Hefgereedschap downloaden (DeeL 1)

het handboek EKH Bedrijfsvoering Hijskranen (-werktuigen) downloaden (Deel 2)

Vraag eventueel meer informatie bij één van de vele gecertificeerde EKH-bedrijven.

Wie mogen Hijs- en Hefmiddelen keuren?

In de wetgeving wordt gesproken over keuren door een deskundig persoon. Of een persoon deskundig is wordt aan de branche zelf overgelaten. De brancheorganisatie EKH heeft daarom voor het keuren van hijswerktuigen en hijs- en hefgereedschappen een omvangrijk en specifiek opleidingsprogramma opgesteld. Aan het einde van de opleiding doen de monteurs zowel een theorie- als een praktijkexamen. Slagen ze voor beide dan worden ze persoonlijk gecertificeerd en mogen ze zich officieel EKH-keurmeester noemen. Van onze keurmeesters weten de verzekeraars dat ze hun vak verstaan. EKH-keurmeesters hebben een persoonsgebonden certificaat en zijn daardoor aantoonbaar deskundig.

Ook worden eisen gesteld aan de bedrijven die zich bij EKH hebben aangesloten. Een EKH-erkend bedrijf:

  • is ISO-gecertificeerd
  • wordt jaarlijks zelf gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut
  • ondergaat steekproefsgewijze controle van zijn keurmeesters
  • werkt integer en vakkundig

Voor een goede borging voorziet EKH in een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie en een waarborgcommissie.

EKH Keuringsoverzicht Hijswerktuigen (EKH Boven de Haak)

EKH Keuringsoverzicht Hijs- en Hefmiddelen (EKH Onder de Haak)

Keuringsschema (een gedetailleerder overzicht vindt u op deze pagina).

Klik op de afbeelding om een PDF-bestand te openen en op te slaan.