Hijsbanden of rondstroppen laten keuren? | EKH - EKH Hijsbanden of rondstroppen laten keuren? | EKH
Home » Hijsen en heffen » Hijsbanden en rondstroppen

Hijsbanden en rondstroppen

Hijsbanden en rondstroppen

Een hijsband of een rondstrop is in de regel vervaardigd van kunststof. De aangegeven werklast is in het algemeen 14,3% van de breekkracht. Dat houdt dus in dat de maximale gegarandeerde belasting die door de hijsband of rondstrop kan worden opgenomen, factor 7 is.

Hijsbanden en rondstroppen zijn in verschillende kunststofuitvoeringen verkrijgbaar. De kleur van het label geeft aan welk materiaal gebruikt is voor de dragende vezels. Groen label staat voor Polyamide (PA), blauw label staat voor Polyester (PES) en bruin label staat voor Polypropyleen (PP).
Hijsbanden en rondstroppen gemaakt van polyester (blauw label) komen het meeste voor.

Kleurschema hijsbanden

Vaak wordt in de hijsband of rondstrop in de lengterichting ook nog een zwarte draad genaaid. Deze draad staat voor 1 ton. Bij een hijsband of rondstrop van 3 ton zijn er drie zwarte draden in de lengterichting.

Hoe te gebruiken

De gebruiker dient regelmatig de hijsbanden en rondstroppen te inspecteren. Wordt er getwijfeld, schakel dan een EKH-deskundig persoon in. Er zijn verschillende invloeden die uitwerking op de hijsbanden en rondstroppen hebben:

 Temperatuur

 • Voor kunststof hijsbanden geldt een temperatuurbereik van -40 tot +100 C.
 • Natte Hijsbanden en Rondstroppen die zijn bevroren mogen nooit gebruikt worden.

Chemisch

 • Sterke zuren en logen tasten de sterkte van polyester hijsbanden en rondstroppen aan.

Overig

 • Langere tijd blootgesteld zijn aan zonlicht heeft een negatieve uitwerking op de sterkte van kunststof hijsbanden en rondstroppen.
 • Zand en cement hebben een zeer slijtageverhogend effect. De vezels kunnen vaak moeilijk worden gereinigd.

 

Veiligheidsrisico’s

Ongevallen ontstaan meestal door een combinatie van factoren. Door elke factor afzonderlijk te beoordelen en passende maatregelen te nemen wordt de kans op een ongeval met de hijsmiddelen kleiner. Negatieve invloeden:

Het te hijsen gewicht is niet bekend

Hijsbanden of rondstroppen zijn

 • bevroren
 • vervuild met zand, cement, vet
 • in aanraking geweest met verf, chemische middelen
 • verkeerd opslagen (niet opgehangen)
 • verouderd door veel UV-licht
 • beschadigd
 • zonder label
 • aan het einde van de levensduur

Advies: neem geen enkel risico. Indien de hijsmiddelen niet meer goed zijn, dan deze vooral niet gebruiken.

Afkeurcriteria

Hijsbanden en rondstroppen die één of meer gebreken vertonen moeten direct afgekeurd worden en dienen buiten gebruik gesteld te worden:

 • De aanduiding van de identiteit zoals werklast, materiaalkwaliteit en fabrikant is niet (meer) aanwezig
 • Uitwendige beschadigingen, zoals insnijdingen en zijkantbeschadigingen, kapotte dragende stiksels, chemische aantasting door bijvoorbeeld verf, inwerking door lasspetters en warmteschade

Beproeven van Hijsbanden en rondstroppen

Hijsbanden en rondstroppen worden uitsluitend geïnspecteerd, aangezien er na beproeving geen indicatie is van de reststerkte of levensduur van de kunststof hijsband of rondstrop.

Lees meer over de inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen