EKH en TCVT - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen - EKH EKH en TCVT - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
Home » Over EKH » EKH en TCVT

EKH en TCVT

tcvt-schema-vakbekwaamheid-EKH

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt in het kader van de deregulering steeds vaker van marktpartijen verwacht dat zij onderling meer gedetailleerde regelingen op stellen. Hierin moeten dan onder gebruikmaking van Europese en Nationale normen nader overeengekomen regels worden vastgesteld. Voor de overheid vormt de certificatie van die systemen het middel om “gemakkelijk en op afstand” toezicht te kunnen uitvoeren.

SZW heeft de TCVT (Stichting Certificatie Verticaal Transport) naar TCVT aangewezen dit voor de hijsbranche te regelen. Binnen de TCVT kennen we 2 soorten certificatieschema’s: verplicht en vrijwillig. Verplichte schema’s zijn er bijvoorbeeld voor de keuring van mobiele kranen en torenkranen. De keuring Hijs- en hefgereedschappen (“Onder de haak”) valt onder een vrijwillig schema.

EKH maakt met 2 personen deel uit van de Werkkamer 1 van TCVT, die het certificatieschema voor hijs- en hefgereedschappen heeft opgesteld en up-to-date houdt. Tevens heeft EKH zitting in het Centraal College van Deskundigen. Het EKH-certificatieschema is volledig overgenomen in het schema van de TCVT. De TCVT kent twee schema’s op het gebied van hijsgereedschappen: