EKH-opleidingen

Om de EKH-werkvoorschriften goed te kunnen interpreteren en conform deze werkvoorschriften te werken dienen inspecteurs gedegen opgeleid te zijn. Daartoe heeft EKH zowel voor kranen als voor hijs- en hefgereedschappen een doeltreffende opleiding opgezet die inspecteurs opleidt tot keurmeester. Na het volgen van deze opleiding gaan de inspecteurs op voor een examen dat moet uitmonden in het behalen van een persoonsgebonden certificaat. De examens vinden plaats onder toezicht van DNV.
DNV-GL

Als onderdeel van kwaliteitsborging dienen de keurmeesters deel te nemen aan terugkomdagen (voor bijscholing) en vindt er om de 5 jaar een her-certificatie plaats. In die periode van 5 jaar worden er tevens 2 steekproeven uitgevoerd door een onafhankelijke auditor, om de kwaliteit van de werkzaamheden van de keurmeester te controleren!

Lees hier meer over de opleidingen.
ARTIKEL DELEN