Branches

EKH-leden werken voor tal van branches:

• metaal
• glas
• hout
• beton
• petrochemie
• scheepvaart
• gas en olie
• rubber
• papier
• landbouw
• visserij enz.

Per branche / bedrijf kunnen specifieke veiligheidseisen van toepassing zijn.
De EKH-leden en de EKH-keurmeesters nemen deze dan op als aanvulling op de EKH-werkvoorschriften.
ARTIKEL DELEN