NL

EKH-opleidingen

EKH heeft om de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen zoveel mogelijk te kunnen borgen, gemeend haar eigen verantwoordelijkheid te nemen door opleidingen met examens te ontwikkelen. Naast de kwaliteitscertificatie van de EKH-bedrijven, worden de EKH-Keurmeester Hijsgereedschappen (Onder de haak) en de EKH-Kraankeurmeester (Boven de Haak) gezien als de verantwoordelijke personen voor de juiste uitvoering van de EKH-werkvoorschriften binnen de onderneming.

Opleiding EKH-keurmeester
Om de werkvoorschriften goed te kunnen interpreteren en conform deze werkvoorschriften te werken dienen de keurmeesters een persoonlijk certificaat te halen. Daartoe heeft EKH zowel voor Kraankeurmeesters als Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen een doeltreffende opleiding opgezet. EKH heeft het VTC (Verticaal Transport Centrum) aangewezen voor het geven van deze opleidingen. Keurmeesters krijgen een persoonscertificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door DNV-GL. Als onderdeel van de kwaliteitsborging dienen de keurmeesters deel te nemen aan terugkomdagen voor bijscholing en dient er om de 5 jaar een hercertificatie plaats te vinden.
De geldigheid van het certificaat kan bij DNV-GL worden geverifiëerd via www.certcheck.nl (zonodig een account aanmaken en naam en geboortedatum van de Keurmeester invullen).
De volledige actuele certificatieschema's kunt u hier downloaden.

> Opleiding tot keurmeester BOVEN DE HAAK

> Opleiding tot keurmeester ONDER DE HAAKAls een cliënt niet tevreden is over hoe de keuring verricht is, dan kan een beroep op de onafhankelijke Geschillencommissie worden gedaan.


 
ARTIKEL DELEN