TCVT-schema hijs- en hef gereedschap

Binnen TCVT is vastgesteld dat het enkel visueel inspecteren van hijs- en hefgereedschap volstrekt onvoldoende is om tot een acceptabel veiligheidsniveau te komen. Met een bepaalde frequentie moet een hijsgereedschap, afhankelijk van wat het is, onder andere nader bekeken worden, gedemonteerd worden en beproefd worden.
 
In dit schema is de keuringsfrequentie per groep van hijsgereedschappen vastgelegd, deze frequenties komen volledig overeen met de door EKH gebruikte kruisjestabel AI17:

 

Hoe moet worden gekeurd heeft TCVT zeer globaal vastgelegd in de bijlagen van haar document W1-01. Dit zijn beknopte weergaven per hijsgereedschap van hetgeen in de EKH-werkvoorschriften staat. Het grote verschil tussen beide is dat uit de EKH-werkvoorschriften prima af te leiden valt hoe precies te werk moet worden gegaan. Hierdoor kan worden gesteld: als de EKH-werkvoorschriften worden gevolgd, wordt automatisch aan de door de TCVT geĆ«iste werkwijze voldaan.
ARTIKEL DELEN