Instanties

Werkkamers

Het CCvd (Centraal College van Deskundigen) heeft werkkamers opgericht om zodoende specifieke certificatieschema’s te kunnen opstellen. EKH neemt deel in: 

Werkkamer 1 :     Hijs- en HefgereedschappenDaarnaast zijn er nog de volgende andere werkkamers:

Werkkamer 2 :    Offshorekranen

Werkkamer 3 :    Keuring Hijskranen (wettelijk verplichte schema’s)

Werkkamer 4 :    Persoonscertificatie (o.a. kraanmachinisten)

Werkkamer 5 :    Keuring Railinframachines

Werkkamer 6 :    Funderingsmachines

Werkkamer 7 :    Hoogwerkers (opgeheven per 1-1-2011) 

Werkkamer 8 :    Hijs- en Hefwerktuigen (personenvervoer)


 

Deelnemers Werkkamer 1

In de periode dat de schema’s W1-01 en W1-02 tot stand kwamen bestond de werkkamer uit de volgende personen: 
 
naam instelling / functie
P.R. Mos  voorzitter
P.E. Uilenbroek secretaris Bureau TCVT
R.W. den Haak lid Bouwend Nederland
M.S. van Klaarbergen lid V.V.T. 
C. van Unen  lid V.V.T. 
J. Ouwendijk lid N.V.A.F.
F.L. Noordegraaf  lid EKH
M. van der Velden lid EKH
C.R. Winands  lid NOGEPA
J. Arensman  lid HZC
P. Verhoef  lid NAM
H.E. Dijkema  lid CUMELA. Nederland
A. de Groot  waarnemer Staatstoezicht op de Mijnen
ARTIKEL DELEN