Een keurmeester van EKH kan uw hijsmiddelen keuren - - EKH Een keurmeester van EKH kan uw hijsmiddelen keuren -
Home » Keurmeester

Keurmeester

keurmeester-EKH

Bij EKH.nl kunt u terecht om keurmeester te worden van hijskranen en hijs- en hefgereedschappen. EKH.nl biedt hiervoor een doeltreffende opleiding aan. De opleiding wordt verzorgd door het VTC: Verticaal Transport Centrum. Bij goed afleggen van het examen krijgen de studenten een persoonscertificaat van vakbekwaamheid. Dit certificaat wordt door DNV-GL afgegeven. Het is belangrijk dat de keurmeesters zich na 5 jaar laten bijscholen en er een hercertificatie plaatsvindt. Hiervoor organiseert EKH terugkomdagen.

Opleiding keurmeester onder of boven de haak

U kunt voor twee opleidingen tot keurmeester terecht bij EKH.nl:

  • De EKH opleiding Boven de haak (BDH): Het doel van de opleiding is dat de inspecteur leert onafhankelijk en zelfstandig de inspectie (en de keuring) van hijskranen en hijswerktuigen te kunnen rapporteren. Denkt u aan een professionele keuring van een zwenkkraanportaalkraneneen loopkraanwandzwenkkraan of een vakkundige hoogwerker keuring. Deze dient de keurmeester helder en schriftelijk te kunnen rapporteren aan de hand van het EKH-keuringsrapport. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot keurmeester dient de kandidaat minimaal over MBO niveau te beschikken en twee jaar ervaring te hebben. Slaagt u voor het examen, dan ontvangt u een persoonsgebonden certificaat.
  • De EKH opleiding Onder de haak (ODH): net als bij de opleiding keurmeester Boven de haak dient u voor de opleiding onder de haak te beschikken over minimaal MBO-niveau en minimaal 2 jaar ervaring in het vak. Na het examen bent u in staat om verschillende keuringsmethodes toe te passen en bent u op de hoogte van de afkeurcriteria van hijs- en hefmiddelen. U werkt via de werkvoorschriften die de EKH heeft opgesteld en beschikt door uw ervaring en kennis over de middelen om de juiste beslissing te nemen en goed advies te kunnen bieden. Bij Onder de Haak keuren, keurt u het kettingwerk. Voorbeelden zijn vakkundige keuring van d-sluitingenhijsogen of het keuren van hijsklemmen en andere soorten hijsgereedschappen.

Prijs & start nieuwe opleidingen

De opleidingen vinden meerdere keren per jaar plaats in Nieuwegein. Het maximum aantal deelnemers is 40, dus wacht niet te lang als u geïnteresseerd bent. Wij hanteren de volgende prijzen:

  • U betaalt als EKH-lid €2735,- per persoon exclusief btw voor de opleiding Onder de Haak.
  • Bent u geen lid van EKH, dan bedragen de kosten €5470,- per persoon exclusief btw.
  • Voor de opleiding Boven de haak betaalt u als EKH-lid €2000,- per persoon exclusief btw.
  • Als u geen lid bent betaalt u €4000,- per persoon exclusief btw.

alle prijzen en data van onze opleidingen en examens