Home » loopkraan

loopkraan

loopkraan-EKH

Een loopkraan is een ideale hijskraan om lasten tot 100 ton te hijsen. Heeft u extreem zware klussen of moet u grote overspanningen overbruggen, dan is een loopkraan de juiste hijskraan om in te zetten vanwege de grote reikwijdte van de kraan. Loopkranen worden meestal elektrisch aangedreven. Er zijn verschillende loopkranen, waaronder de bovenlopende loopkraan of onderhangende loopkraan. Bovenloopkranen zijn er met de profielligger, kokerligger en V-ligger. Onderhangkranen zijn met name handig om in een gebouw te installeren waar de kraanbanen onder de constructie kunnen hangen. Op die manier bespaart u ruimte op de vloer.

Keuring loopkraan

Het is aan te raden uw loopkraan jaarlijks te keuren, ongeacht of het gaat om de bovenloopkranen of de onderhangkranen. Let op, de keuringstermijn is een richtlijn. Bij intensief gebruik van uw loopkranen of op aanraden van de fabrikant is het ook mogelijk dat u uw loopkranen vaker per jaar moet laten keuren. Bij EKH maken we onderscheid in het keuren van hijs- en hefmiddelen boven de kraan of onder de kraan. De loopkranen behoren tot de hijsmiddelen boven de kraan. Dat komt omdat de loopkranen aan een vaste plaats of baan zijn gebonden. Dit zien we vaak terug in fabriekshallen. De keuringstermijn van uw loopkranen is eenmaal per jaar. Tijdens de keuring wordt de complete installatie gekeurd en beproefd. Als de keuring is uitgevoerd wordt er een goedkeuringssticker aangebracht op de kraan. Sinds 2017 zijn deze stickers voorzien van een kleur, zodat direct te zien is in welk jaar de laatste keuring is uitgevoerd. Wilt u uw loopkraan laten keuren, neem dan contact op met een van onze leden. U kunt eenvoudig selecteren op uw regio via het kaartje. Vervolgens ziet u direct de bedrijven die beschikken over een EKH-keurmeester bij u in de buurt. Meer over professionele hijsmiddelen laten keuren op locatie.

Ga naar de ledenpagina

Eisen aan de keuring van uw kranen

De keuring van uw hijskranen dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Tijdens de inspectie bepaalt de keurmeester (de deskundige) de toestand waarin de hijskraan zich bevindt. Vervolgens wordt de loopkraan onderhouden en beoordeeld of verantwoord gebruik van de hijskraan mogelijk is. Tijdens de keuring worden er metingen, non-destructieve onderzoeksmethoden en/of beproevingen uitgevoerd door de EKH-keurmeester. Bij een beproeving wordt de hijskraan belast met een proeflast die groter dan of even groot is als de maximum hijslast die de loopkraan kan hijsen. Hiervoor worden geschikte testgewichten gebruikt. U kunt alles nog eens rustig nalezen in het handzame digitale boekje van EKH.

Digitale boekje EKH