NL

WET EN REGELGEVING

De wet- en regelgeving kan ingewikkeld zijn. Toch is het van groot belang om er kennis van te nemen. EKH zorgt ervoor dat wettelijke normen en richtlijnen die van toepassing zijn op het keuren en leveren van hijs- en hefmiddelen op een eenduidige wijze in praktijk worden gebracht. 

Heeft u meer vragen over de wet- en regelgeving? Vraag aan EKH!
ARTIKEL DELEN