Er zijn verschillende NEN keuringen waaraan een cijfer is gekoppeld - - EKH Er zijn verschillende NEN keuringen waaraan een cijfer is gekoppeld -
Home » NEN Keuring

NEN Keuring

NEN-keuring-EKH

De NEN keuring wordt vaak gekoppeld aan een cijfer zodat duidelijk is om wat voor keuring het gaat. Een bekende NEN keuring is de NEN keuring 3140. Hierbij gaat het om keuring van elektrische apparaten tot een nominale spanning van 1000 volt wisselspanning. Tijdens de keuring wordt beoordeeld of de elektrische installatie door zowel de werknemer als de bezoeker veilig gebruikt kan worden.

NEN keuring voor andere apparatuur en werkmiddelen

Naast de NEN keuring 3140 zijn er nog meer NEN keuringen, zoals de valbeveiliging NEN 365 keuring, de rolsteigers NEN 2178 keuring en de ladders en trappen NEN 2484 keuring. Valbeveiliging en rolsteigers dienen één keer per jaar te worden geïnspecteerd. Valbescherming wordt gekeurd onder de definitie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dat wil zeggen het keuren van de uitrusting van de werknemer die hem of haar beschermd tegen gevaren die de veiligheid of gezondheid van de werknemer op het werk in het geding brengt. Voor de inspectie van persoonlijke beschermingsmiddelen is de Europese norm NEN-EN 365 leidend. Lees meer over valbeveiliging. De keuring van rolsteigers gaat om het onderhoud van de steigers, zodat de rolsteiger langer mee gaat en deze in goede staat blijft. Werknemers kunnen op die manier veilig gebruik blijven maken van de steigers en het risico op ongelukken wordt verkleind.

Keuren van hijsmiddelen

Ook voor hijsmiddelen is het van belang om deze regelmatig te laten keuren. Veel hijsmiddelen dient u jaarlijks te laten inspecteren, sommige hijsmiddelen dient u jaarlijks te laten keuren. Hierin maken we onderscheid in keuringstermijnen van hijswerktuigen boven de haak, zoals hijskranen (denk aan keuring van portaalkranen of wandzwenkkranen, een hoogwerkerloopkraan of zwenkkraan keuren) en keuringstermijnen van hijsmiddelen (onder de haak), zoals kettingwerk (d-sluitingen vakkundig keuren of keuring van hijsogen en hijsklemmen). Voor kettingwerk, alle soorten haken, kraan- en stifthaken is het noodzakelijk om eens in de vier jaar een keuring en beproeving uit te voeren. Deze termijnen worden gehanteerd door alle gecertificeerde EKH-bedrijven. Bekijk de hele tabel van inspectie- en keuringstermijnen. Let op: de termijnen in de tabel zijn een minimum. Gebruikt u uw hijsmiddelen zeer intensief, dan is het mogelijk dat eerdere inspectie en/of keuring nodig is. Houd hiervoor de richtlijnen die de fabrikant heeft aangegeven aan.

Een keuring laten uitvoeren? Neem contact op met een van onze leden.

Bekijk onze leden